Literárne hnutie je umelecké hnutie spočívajúce v organizovanej aktivite literárnych umelcov, kritikov a teoretikov, ktorej cieľom je propagácia literárneho programu.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.