Literárny smer je časovo a miestne vymedzená a dynamicky sa vyvíjajúca jednota ideovoumeleckych čřt tvorby relativne ohraničenej skupiny autorov, napr. unanimizmus.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.