Literatúra pre deti a mládež

Literatúra pre deti a mládež je literárny podsystém, ktorý sa orientuje na tvorbu pre vekovo ohraničený okruh čitateľov. Diela písané pre mladých ľudí, väčšinou do 15 rokov, sú písané jednoduchým a ľahko pochopiteľným spôsobom a neobsahujú zložité alebo pre mládež neprístupné či nevhodné informácie.

Medzi vhodné diela sa považujú napríklad rozprávky alebo báje a povesti.