Litografický kameň

Litografický kameň je jemnozrnný vápenec, zo skupiny treťohorných vápencov.

Litografický kameň sa ťaží v hĺbke dvoch až troch metrov v lomoch v Solenhofene v Bavorsku, v Porýnii, v okolí Verdunu, v Anglicku a v Severnej Amerike. Pre účely grafické sú najlepšie kamene Solenhofenské. Vynikajú čistotou zloženia, rovnomernou tvrdosťou a nie sú tak lámavé.

Litografický kameň sa láme z horizontálnych vápencových vrstiev v blokoch hrubých 5–20 cm. Opracovávajú sa hneď na mieste. Čím je kameň tmavší, tým je tvrdší a lepší pre litografiu. Z chýb kameňov sú najobávanejšie vápenné škvrny a žily. Takéto kamene pri tlači a tlaku praskajú. Solenhofenské lomy dodávajú kamene už hotové ,prirezané a pribrúsené v žiadanej hrúbke a výške. Rozmery najväčších kameňov sú až 82×110 cm. Ich váha sa pohybuje okolo 235 kg. Šedé kamene sú však drahšie ako žlté, pretože sú trvanlivejšie. Častým brúsením strácajú litografické kamene počas doby svoju silu, až sa stávajú tenké a vzrastá nebezpečenstvo puknutia v stroji pri tlači.