Liturgia znamená v kresťanstve (prípadne aj judaizme a prenesene aj v iných náboženstvách) v najširšom zmysle formu a obsah bohoslužobnej slávnosti charakterizovanej rituálnymi (t. j. pevnými) úkonmi a obradmi. Pojem zahŕňa všetky úkony, obrady, slová, gestá, symboly, prístroje, oblečenia a podobne tvoriace bohoslužbu. O ďalších významoch slova v kresťanstve pozri liturgia.

Pravidlá pre bohoslužbu sa nazývajú rítus, odvetvie teológie študujúce liturgiu sa nazýva liturgika.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť