Liturgická farba

Liturgická farba je farbou bohoslužobných rúch a výzdoby chrámu v jednotlivých obdobiach alebo slávnostiach v rámci liturgického roka. Rozdielnosť farieb má aj navonok umocňovať povahu liturgických slávení ako aj zmysel kresťanského života.[1]

Rímskokatolícka cirkevUpraviť

Liturgické farby v rímskom obrade Katolíckej cirkvi definujú Všeobecné smernice rímskeho misála. Tieto liturgické farby sú definované pre omšu podľa misálu sv. Pavla VI.

Na rôzne slávnosti, ktoré si vyžadujú sviatočné alebo vzácnejšie rúcha, sa môžu používať aj rúcha, ktoré nie sú v liturgickej farbe dňa.[1]

Pred druhým vatikánskym koncilom a na základe Summorum Pontificum o používaní misálu z roku 1962 sú drobné rozdiely v používaní liturgických farieb a to, že sa červená farba využíva ešte aj v období oktávy Svätodušných sviatkov a čierna farba aj vo Veľký piatok a na „Dušičky“.[2]

V niektorých oblastiach je povolené použitie modrej farby na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Niekde modrá farba nahradzuje fialovú v čase adventu.[3]

Gréckokatolícka a Pravoslávna cirkevUpraviť

V byzantskej tradícii určuje Typikon jedine svetlú a tmavú farbu liturgických rúch. Všetky ostatné delenia farieb sú len zvykom a tradíciou.[4]

Svetlé farby
Tmavé farby
  • Bordová – univerzálna tmavá farba. Používa sa na sviatky svätého Kríža a v niektorých oblastiach pri pohreboch, bohoslužbách za zosnulých, počas Veľkého pôstu, prípadne iných pôstnych období
  • Červená – používa sa na sviatky mučeníkov
  • Čierna – v niektorých oblastiach sa používa pri pohreboch a počas veľkého pôstu. Čierna farba bola zavedená do ruskej tradície od pohrebu Petra II. ruského cára.[4]

V niektorých oblastiach je zvykom napríklad používať oranžovú farbu pri sviatkoch Petra a Pavla, alebo fialovú farbu počas veľkého pôstu alebo pri vysviacke.[4]

ReferencieUpraviť

  1. a b c Všeobecné smernice rímskeho misála [online]. 2002, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
  2. Katolícka Liturgika [online]. Praha : 1911, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
  3. The Advent Blues [online]. 2000-12, [cit. 2019-09-13]. Dostupné online.
  4. a b c The Liturgical Colors of Vestments in the Orthodox Church

Pozri ajUpraviť