Lobopódiovce

Lobopódiovce (staršie lobopodiovce) je slovenský ekvivalent pre vedecké názvy Lobosa a Lobosea. Konkrétne môže znamenať:

 • novšie:
  • taxón tvorený (výlučne alebo najmä) taxónmi tubulinovce (Tubulinea) a Discosea - lat. synonymum je Lobosa resp. staršie ojedinele Lobosea (v takom prípade ale vrátane Variosea) [1][2][3], pozri lobopódiovce (opak Conosa)
  • tubulinovce (Tubulinea) - lat. synonymum je Lobosea [4], pozri tubulinovce
 • staršie:

ZdrojeUpraviť

 1. Adl, S. et al. Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes. In: Journal of Eukaryotic Microbiology.66(1) September 2018
 2. Eva TIRJAKOVÁ, Peter VĎAČNÝ, Ľudovít KOCIAN. SYSTÉM EUKARYOTICKÝCH JEDNOBUNKOVCOV A ŽIVOČÍCHOV [online]. fns.uniba.sk, 2015, [cit. 2019-08-11]. [1]
 3. Lobosea [online]. tolweb.org, [cit. 2019-08-13]. Dostupné online.
 4. RUGGIERO, M. A. at al. A Higher Level Classification of All Living Organisms. 2015, PLoS ONE 10(4) [2]
 5. PARKER, S. P. (ed.), Synopsis and Classification of Living Organisms, vol. 1., McGraw-Hill, New York, S. 510 a nasl.
 6. Pozri zdroje v článku lobopódiovce (Amoebina a Testaceolobosia)
 7. LANG, A. Handbuch der Morphologie der wirbellosen Tiere - Protozoa. 1913 [3] S. 19, 20
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.