Vodná doprava

(Presmerované z Lodná doprava)

Vodná doprava je odbor dopravy, ktorý sa zakladá na pohybe plavidla vo/na vode (plavbe), výsledkom ktorého môže byť lodná doprava nákladu a osôb. Vodná doprava (plavba) prebieha na vodných tokoch, kanáloch, vodných plochách, moriach a oceánoch. Podľa spôsobu pohybu vo vode je plavba

Z pohľadu predmetu dopravy (nákladu alebo osôb) je lodná doprava.

  • osobná – je to doprava osôb s cieľom linkového spojenia, rekreácie, alebo účelového zamerania,
  • nákladná – je to doprava nákladu - tovaru, surovín, materiálu a pod.
  • zmiešaná - kombinácia osobnej a nákladnej lodnej dopravy, najmä v prípade prievozných lodí (kompy, trajekty),
  • špeciálna – účelovo viazaná na použitie plavidiel ako pracovného nástroja (rybárske a rybárenské lode, vojenské, záchranné, výskumné, káblové lode, plávajúce doky, atď.)

Z pohľadu využitia vodných hladín sa vodná a lodná doprava rozdeľuje na:

  • vnútrozemskú (riečnu, kanálovú, jazernú a pod.),
  • námornú,
  • kombinovanú.