Logická sémantika

Logická sémantika je súčasť metalogiky, v ktorej sa skúmajú významy výrazov jazyka v umelých jazykových systémoch, pravidlá prekladu abstraktných symbolov do jazyka obsahového poznania. Predstaviteľmi logickej sémantiky sú Michel Bréal a Ladislav Tondl.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.