Logický klam alebo chyba argumentácie je tvrdenie porušujúce zásady logického dôkazu. Pretože pri máloktorom je to na prvý pohľad zreteľné, bývajú logické klamy obľúbenou súčasťou argumentácie propagandy a manipulátorov.

Logické klamy a ich rôzne druhy boli rozlišované už Aristotelom. Tento článok uvádza rozdelenie použité v [deprivanti].

Klamy spočívajúce v odvádzaní pozornosti upraviť

Falošná dilema upraviť

Falošná dilema vyvoláva dojem, že existujú iba dve (alebo tri či viac) možností tam, kde ich je v skutočnosti celá škála.

 • Kto ma nepodporuje, je môj nepriateľ. (Existujú ľudia, ktorým je to jedno.)
 • Sadneme ešte na kávu, alebo ideme domov? (A čo taká prechádzka v parku?)

Argument oslovujúci nevedomosť upraviť

Tvrdí, že nedokázateľnosť nejakého výroku znamená, že platí opak.

 • Nedá sa dokázať, že Boh neexistuje, teda Boh existuje.
 • Nedá sa dokázať, že Boh existuje, teda Boh neexistuje.
 • Jednorožce ešte nikto nikdy nevidel.
 • Keby existovalo UFO, už dávno by sa o tom písalo v novinách.

Šikmá plocha (slippery slope); Argument Ad Absurdum upraviť

Tvrdí, že zavedenie opatrenia povedie ešte k ďalšiemu, a to vo svojom dôsledku spôsobí celú reťaz čím ďalej, tým menej pravdepodobných následkov, ktoré spôsobia totálnu katastrofu.

 • Keď povolíme voľné pobehovanie psov po parkoch, ľudia si ich budú bez košíkov brať aj do autobusov a za chvíľu aj na palubu lietadiel, a od toho je už len krôčik k tomu, aby pohrýzli pilota a spôsobili leteckú katastrofu.
 • Kto klame, ten aj kradne a môže taktiež zabíjať!
 • Ak povolíme akvaristom chov rybiek v akváriu, niekto v ňom určite začne chovať aj užovku a o chvíľu aj štrkáče. Po niekoľkých rokoch štrkáč vyrastie a môže sa stať nebezpečným. Keď svojmu chovateľovi utečie, ohrozí ľudí žijúcich v okolí."

Zlúčená otázka upraviť

Jedna otázka obsahujúca v skutočnosti dve otázky tak, že akákoľvek odpoveď dostane reagujúceho do nežiadúcej situácie. Sú obľúbené najmä u právnikov.

 • Prestali ste už biť svoju ženu? v skutočnosti obsahuje dve otázky: Bili ste svoju ženu? a Prestali ste s tým? Pričom predpokladá kladnú odpoveď na prvú.
 • Vedia už vaši, že si alkoholik?
 • Kedy si už upraceš izbu?
 • Kam teda ideme na tú dovolenku?

Falošná stopa (red herring) upraviť

V angličtine výraz znamená pôvodne údený sleď, obrazne (často v detektívkach) falošná stopa. Druhý význam je zjavne odvodený od triku pri hone na líšku, keď údený sleď ťahaný jazdcom cez územie lovu dokázal psy ľahko zviesť zo stopy. V diskusiách ide o odvedenie pozornosti od merita veci k podružnostiam.

 • Podstatu klamu elegantne vystihuje známa anekdota: USA: Koľko je v ZSSR priemerný plat kvalifikovaného robotníka? ZSSR: A vy zasa lynčujete (bijete) černochov!

Klamy oslovujúce emócie a ďalšie psychologické motívy upraviť

Argument sily (argumentum ad baculum) upraviť

Cieľ klamu: Namiesto zdôvodnenia presvedčíme nepríjemnými dôsledkami, ktoré vyvstanú, ak nebude oponent súhlasiť.

 • Som si istý, že sa vo vašom podniku nájde trocha peňazí pre našu dobročinnú nadáciu. (Rozhliadnutie sa vôkol) Vyzerá to u vás celkom horľavo. Stačilo by, aby tu niekto neopatrne rozlial kanister s benzínom a celé by to tu ľahlo popolom.

Argument vzbudzujúci súcit upraviť

Namiesto vecnej argumentácie sa snaží pôsobiť na city.

 • Pracoval som na svojom projekte celý týždeň. Keď ho odmietnete, stratí môj život zmysel.
 • Prezraď mi to, lebo budem celú noc plakať a to iba kvôli tebe.

Argument poukazujúci na dôsledky upraviť

Tvrdí, že z presvedčenia alebo teórie vyplývajú (údajne) neprijateľné dôsledky a z toho vyvodzuje, že musí byť mylná.

 • Ľudia musia byť nadradení zvieratám. Aký by inak bol zmysel našej existencie?

Kvalifikujúci jazyk upraviť

Spája žiadúci výrok s pozitívnym označením a vyvoláva dojem, že jeho odmietnutím sa poslucháč automaticky zaraďuje do opačnej skupiny.

 • Každá rozumná žena vie, že bez MegaČistidla4000 je kuchyňa nanič.
 • Dobré dieťa na strýka nedonáša.

Spoločenský apel (argumentum ad populum, bandwagon fallacy) upraviť

Zdôvodňuje tvrdenie tým, že s ním ostatní, väčšina alebo všetci s ním súhlasia alebo veria v jeho pravdivosť. To, že je tvrdenie známe pritom nemá na jeho faktickú správnosť podstatný vplyv.[1] Časté tiež bývajú odvolania sa na zdravý (sedliacky) rozum, demokraciu, konsenzus, vox populi a pod.

 • Ďalšia pomoc Grécku nie je správna, lebo s odmietnutím pomoci súhlasí 80 % ľudí.
 • Znárodnenie je správne, lebo ho podporuje 98 % ľudí.
 • Všetky deti v triede predsa majú kolobežku/mobil/vreckové.
 • Boh existuje, to vie predsa každý.

Zámena predmetu upraviť

Útok na človeka (argumentum ad hominem) upraviť

Namiesto argumentácie hodnotí jej predkladateľa alebo spolieha na vnem jedného človeka.

 • To sa dalo od recidivistu čakať.
 • Tej práci sa nedá veriť. Napísal ju len preto, aby ho nevyhodili zo školy.
 • Môže snáď byť fajčenie nezdravé, keď toľko doktorov fajčí? (to len dokazuje ako sú cigarety návykové a treba sa ich strániť, veď keď už aj doktora zlomí nikotín, a to on vie najlepšie čo to s ním spraví)

Neuvedenie kvantifikátora upraviť

Kvantifikátor určuje, či sa vlastnosť spája so všetkými alebo aspoň s jedným objektom (každý/aspoň jeden).

 • Človek vstúpil na mesiac. Ja som človek, teda som musel vstúpiť na mesiac.

Správne by mal byť prvý výrok: Aspoň jeden človek vstúpil na mesiac.

Dovolávanie sa autority upraviť

Každé odvolávanie sa na autoritu nemusí byť nevyhnutne klamom. Klamom také tvrdenie je, pokiaľ odkazovaná autorita je autoritou v inom odbore, alebo pokiaľ existuje autorita iná, rovnako dôležitá, ktorá tvrdí opak.

 • Policajný zásah proti CzechTeku bol oprávnený – povedal to Karel Gott.
 • Ako zistil Dr. SlávnaAutoritaPlatenáTabakovouSpoločnosťou, fajčenie cigariet môže predĺžiť život až o dvadsať rokov.

Anonymná autorita upraviť

Klam sa odvoláva na nepomenovaný, ale údajne dobre informovaný zdroj. Elegantný spôsob šírenia vymyslených faktov (faktoidov).

 • Ako uviedol dobre informovaný zdroj, minister kultúry sa v noci bojí a zalieza pod posteľ.
 • Experti zistili, že Michael Jackson je v skutočnosti žena.
 • V poslednej dobe sa tvrdí, že štyri nemusí byť celé číslo.

Zdanie klame upraviť

Vzhľad rečníka, rovnako aj záber kamery v televízii alebo hudba v pozadí ovplyvňuje, do akej miery mu budú poslucháči dôverovať.

 • Upravenému mužovi vo vkusnom obleku nakrúcanom z mierneho podhľadu a s príjemnou hudbou v pozadí televízni diváci uveria skôr, ako špinavému dredáčovi alebo Fantomasovi.

Ekvivokácia upraviť

Ekvivokácia využíva nejednoznačnosť slov. Používame v dvoch vetách rovnaké slovo, ale s odlišným významom v každej z nich.

 • Jeruzalem je sväté mesto. Jeruzalem je mesto nevraživosti a násilia medzi náboženstvami.

Záver: Sväté mesto je mestom nevraživosti a násilia medzi náboženstvami. V prvom prípade sme hodnotili Jeruzalem z náboženského, kým v tom druhom z hľadiska bezpečnosti.

 • Ak upletie babička Gertrúde fialovú ponožku, bude veľmi pekná. Babička, Gertrúda, alebo fialová ponožka?
 • Duch je príčinou všetkého. Hmota nie je duch. Hmota teda nie je príčinou všetkého.
 • Čím viac syra máme, tým viac dier obsahuje. Čím viac dier obsahuje syr, tým menej máme syra. Teda čím viac syra máme, tým menej syra máme.

V prvom prípade myslíme syr vrátane dier, v druhom iba hmotu syra.

Induktívne klamy upraviť

Induktívna úvaha spočíva v odhade vlastností celku na základe skúseností s jeho časťou. Induktívne klamy vyplývajú z nedodržovania základných štatistických pravidiel.

Unáhlené zovšeobecnenie upraviť

Usudzovanie o vlastnostiach celku na základe príliš malej vzorky.

 • Ekonómovia nevedia písať na stroji. Poznal som jedného a ten si pri tom takmer dolámal ruky.
 • Minule som videl v správach, že dvaja prisťahovalci ukradli gombík. Určite sa im nedá veriť.
 • V novinách bolo, že traja holohlaví demonštranti napadli rodinu. Na tej demonštrácii boli samí neonacisti a výtržníci.
 • Všetci chlapi sú rovnakí!
 • Ja som sa raz dala zaočkovať a moje telo tak prudko zareagovalo, že mi bolo veľmi zle. Očkovanie je nebezpečné!
 • Moja kamarátka sa dala zaočkovať a okrem zvýšenej teploty jej nič nebolo. Očkovanie je bezpečné!

Nereprezentatívna vzorka upraviť

Vzorka, na ktorej znalosti zakladáme svoju úvahu, je síce dostatočne veľká, ale nezodpovedá rozloženiu celku.

 • Bleskový prieskum verejnej mienky, vykonaný dnes popoludní vo foyer obchodu Hugo Boss ukázal, že Slováci považujú svoju životnú úroveň za uspokojivú.
 • Až 99% opýtaných občanov v Letanovciach súhlasí so zvýšením príspevku pre nezamestnaných a rodičovského príspevku.

Klamná analógia upraviť

Klamná analógia porovnáva dva celkom nesúvisiace javy a tvrdí, že ak má jeden nejakú vlastnosť, musí ju mať aj druhý.

 • Štátna správa je ako bonboniéra v komore: musíte ukradnúť čo sa dá, než na vás prídu.
 • S reformou je to ako s prasaťom. Keď chcete prasa zreformovať do údeného, musíte ho najprv zabiť.
 • Do tejto chvíle neviditeľného ružového jednorožca ešte nikto nevidel. To ale neznamená, že neexistuje – v stredoveku tiež nikto nemohol vidieť baktérie.

Lenivá indukcia upraviť

Záver induktívneho úsudku je odmietnutý, napriek existencii dôkazov na jeho podporu.

 • Pán F. bol dnes ráno zadržaný políciou celý od krvi, keď sa pokúšal hodiť do verejnej priehrady veľký barel so zatiaľ nezisteným obsahom. Ako tlači povedal riaditeľ polície, zhodou okolností brat zadržaného, zatiaľ neboli nájdené žiadne stopy naznačujúce, že by celá záležitosť mohla súvisieť so včera oznámeným zmiznutím svokry pána F.

Klam daný vylúčením upraviť

Aby sme dosiahli žiaduci úsudok, je niekedy nutné nevyhovujúce skutočnosti z úvahy vylúčiť, a to napríklad ich zamlčaním.

 • Riaditeľ zverinca prekročil svoje právomoci, keď lame, tučniakovi a vtákopyskovi zmenšil prídel potravy. O prídeloch potravy má právo rozhodovať iba kolégium chovateľov. Sťažovateľ pritom zabudol uviesť, že zníženie prídelu potravy pre tučniaka a vtákopyska presadil u riaditeľa on sám vo chvili, keď kolégium chovateľov malo úporné hnačky a bolo teda mimo dosahu.

Logický kruh upraviť

Tautológia upraviť

O tautológii hovoríme vtedy, keď používame vysvetľovaný pojem vo vysvetlení.

 • Dážď spočíva v pršaní.
 • Teplota je to, čo meriame teplomerom.

Petitio principii; Argumentácia kruhom (begging the question) upraviť

Výrok, ktorý dokazujeme, je už zahrnutý do predpokladov.

 • Predpokladajme, že Adam nikdy neklame. Z toho, že Adam hovorí, teda logicky vyplýva, že hovorí vždy pravdu je síce dedukcia formálne celkom korektná, o Adamovej pravdovravnosti ale nehovorí vôbec nič, ale aspoň poukazuje na to, že je logicky možné (nie nevyhnutné!), aby Adam hovoril pravdu.

Štatistické sylogizmy upraviť

Klamy vyplývajúce zo zámeny platnosti všeobecných pravidiel a ich výnimiek.

 • Je zlé ubližovať zvieratám. Teda by si nemal udrieť ani psa, čo sa ti pokúša prehryznúť hrdlo.
 • Humbert Starý pracoval šestnásť hodín denne v kameňolome a dožil sa sto rokov. Z toho vyplýva, že kto sa chce dožiť sto rokov, musí pracovať šestnásť hodín denne v kameňolome.

Znásilnenie pravdepodobnosti a štatistiky upraviť

Klamy vyplývajúce z použitia termínu „pravdepodobnejšie“, pričom tvrdenie nebolo skúmané matematickým aparátom pravdepodobnosti a štatistiky, či dokonca skúmateľné ani nie je. Vzniká tak falošný dojem, že niečo je bližšie pravde, lebo je to údajne pravdepodobnejšie.

 • Nie je možné, aby Peter prišiel na oslavu, lebo je pravdepodobnejšie, že pôjde k moru.

Kauzálne klamy upraviť

Chybná časová následnosť (post hoc ergo propter hoc) upraviť

Z toho, že dva javy nasledujú po sebe sa mylne usudzuje, že medzi nimi existuje príčinná súvislosť. (O príčinnej súvislosti hovoríme, pokiaľ druhý jav nastane vtedy a len vtedy, keď dôjde predtým k prvému. Príkladom príčinnej súvislosti môže byť rozsvietenie lampy nasledujúce po stlačení vypínača.)

 • Kedykoľvek sa v lietadle začne podávať káva, dôjde k turbulenciám. Podávanie kávy teda spôsobuje turbulencie.
 • Týždeň som mal chrípku, ale potom som začal piť gaštanovú šťavu a chrípka prešla. Gaštanová šťava teda lieči chrípku.

Spoločný efekt upraviť

Oba zdanlivo závislé javy majú nepozorovanú spoločnú príčinu.

 • Začala horieť prístrojová doska a potom sa auto zastavilo. Zastavenie auta spôsobil požiar prístrojovej dosky. (Auto môže ísť aj s horiacou prístrojovou doskou. Oba javy spôsobil skrat v elektroinštalácii, ktorý odstavil aj zapaľovanie motora.)

Nevýznamná príčina upraviť

Prvá príčina je skutočne príčinou druhého javu, ale v porovnaní s ostatnými príčinami je nevýznamná. Za klam sa nepovažuje, pokiaľ všetky príčiny druhého javu majú rovnakú dôležitosť (napríklad vo voľbách).

 • Nedojedol si ovsenú kašu. Deti v Kamerune kvôli tebe hladujú.

Chybný smer upraviť

Zámena príčiny a následku.

 • Častejšie používanie kondómov spôsobuje rozšírenie AIDS.

Väčší počet príčin upraviť

Jav má väčší počet príčin, ale je označená iba jedna z nich.

Ku kauzálnym klamom ďalej patrí aj omyl hazardného hráča, ktorý hľadá vzťahy príčiny a následku tam, kde nie sú. Príkladom môže byť hráč, ktorý v lotérii vsádza dlho neťahané čísla v nádeji, že lotéria v snahe vrátiť sa k priemeru vytiahne práve tie. Pravdepodobnosť ťahania všetkých čísiel je pritom rovnaká v každom čase bez ohľadu na minulosť.

Genetický omyl spočíva v presvedčení, že je možné povahu javu odvodiť z jeho pôvodu, zdroja alebo počiatku, alebo zamietnutie niečoho s poukazom na to, že to má podozrivé počiatky. Obľúbenou aplikáciou tohoto omylu je odvodzovanie podstaty vecí pitvaním koreňov a histórie ich slovného označenia.

Ide o niečo iné upraviť

Irelevantný záver upraviť

Dôkaz dokazuje niečo iné, než predmetné tvrdenie. Niekedy sa do tejto kategórie zahŕňajú aj argumenty ad hominem a im podobné.

 • Uvedomte si, ako dlho je na svete kreacionizmus a ako dlho evolučná teória. Preto je kreacionizmus pravdivejší.
 • Takže, ako som ukázal, obžalovaný mal nešťastné detstvo a v škole ho každý deň spolužiaci bili hrdzavou reťazou a nútili ho jesť peračník. Žiadam teda, aby bol obžaloby v plnom rozsahu zbavený obvinení.

Variantom tohto klamu je klam irelevantného cieľa, ktorý niečo spochybňuje tvrdením, že to nedosiahlo cieľ, o ktorý ale v skutočnosti nikdy nešlo.

 • Na čo je NASA, keď dodnes nedokázala postaviť stálu základňu na Mesiaci?

Podsunutý argument (straw man) upraviť

Podstatou klamu je nájst veľmi slabý až hlúpy argument, ktorý by mohla zastávať protistrana (ale spravidla ho nezastáva). Následne podsunutý argument poraziť a tváriť sa, že so všetkými argumentami protistrany se dá takto ľahko vysporiadať.

 • Zástancovia potratov vám budú tvrdiť, že ísť na potrat je lacnejšie, ako kupovať výbavu pre dieťa. To je ale zrejmý nezmysel – do ceny potratu je totiž treba započítať aj nevyhnutnú hospitalizáciu, nehovoriac o tom, že na výbavu pre novorodencov naša vláda ponúka zvláštne sociálne príspevky. Je teda jasné, že neexistujú žiadne rozumné dôvody, prečo potraty povoľovať.

To nevyplýva! upraviť

Klamy založené na znásilňovaní implikácie.

Doloženie vyplývajúceho upraviť

Predpokladá, že automaticky platí aj opačná implikácia.

 • Každý policajt je štátny zamestnanec. Ja som štátny zamestnanec, a teda musím byť policajt.

Zamietnutie predošlého upraviť

Hovorí sa, že v prípade neplatnosti predpokladu nemôže platiť záver. Implikácia (tvrdenie ak A, tak B) pritom nič nehovorí o tom, čo sa stane, keď predpoklad neplatí.

 • Povedal „ak mi nedáš ten bonbón, kopnem ťa“. Takže keď mu bonbón dám, nemôže ma kopnúť.

Nekonzistencia upraviť

Klam založený na tvrdení, že sú pravdivé dva odporujúce si výroky. Môže byť založený aj na používaní všeobecných pravidiel namiesto výnimiek a naopak (pozri štatistické sylogizmy).

 • V žiadnom prípade neútočím na živé bytosti. Toho tučniaka som zastrelil, pretože do mňa ďobal. Preto spĺňam predpoklady pre funkciu MierumilovnéhoOchrancuPrírody.
 • Ty máš svoju pravdu a ja zasa svoju.

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť

 1. The Bandwagon Fallacy—Is the Opinion of the Majority Always Valid?. ThoughtCo. Dostupné online [cit. 2018-11-26]. (po anglicky)

Zdroje upraviť

Externý odkaz upraviť