Logistika

rozlišovacia stránka

Logistika môže byť:

  • v podnikovej ekonomike, doprave a informatike: netechnologické výrobné a obehové procesy, pozri logistika (výrobné a obehové procesy)
  • vo vojenstve: zásobovanie armády a doručovanie vojenského materiálu v optimálnom čase na optimálnom mieste s optimálnymi nákladmi a v optimálnom množstve a celý vojenský zásobovací aparát, pozri logistika (vojenstvo)
  • v matematike a filozofii: matematická logika
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.