Lomnistá je potok na Horehroní, preteká územím okresu Brezno.[1] Je to významný ľavostranný prítok Jasenského potoka a meria 12,6 km. Preteká takmer 12 km dlhou Lomnistou dolinou, v pramennej oblasti je súčasťou územia NAPANT-u. Voda z potoka je odvádzaná do vodnej elektrárne postavenej v rokoch 1923 - 1925 v doline Jasenského potoka.

Prameň: v Nízkych Tatrách, na severozápadnom svahu vrchu Skalka (1 980,1 m n. m.), pod hlavným hrebeňom podcelku Ďumbierske Tatry, v nadmorskej výške okolo 1 670 m n. m.

Smer toku: na hornom toku viac-menej na juhozápad, potom sa stáča na juh, na dolnom toku tečie opäť na juhozápad

Geomorfologické celky: 1.Nízke Tatry, podcelok Ďumbierske Tatry, 2.Horehronské podolie, podcelok Lopejská kotlina

Prítoky: sprava spod Ďurkovej (1 749,8 m n. m.), prítok (794,5 m n. m.) z južného úpätia Struhára (1 471,4 m n. m.), zľava niekoľko prítokov zo západných svahov ej hole (1 840,5 m n. m.)

Ústie: do Jasenského potoka severne od obce Jasenie v nadmorskej výške približne 522 m n. m.

Obce: žiadna, v ústí doliny je malé rekreačné stredisko[2]

ReferencieUpraviť

  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2022-06-30]. Dostupné online.
  2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2022-06-30]. Dostupné online.