Londýnska zmluva (1930)

Londýnska zmluva bola zmluva, ktorú 22. apríla 1930 uzatvorili po Washingtonskej zmluve námorné veľmoci - Spojené kráľovstvo, USA, Japonsko . Odmietli ju podpísať Francúzsko a Taliansko.

Na konferencii stanovili celkové tonáže nižších tried národných loďstiev jednotlivých štátov. Londýnska konferencia dopĺňala Washingtonskú zmluvu, ktorá zostala v platnosti až do nástupu nacistov v Nemecku a na východe do zvýšenej militarizácie Japonska v rokoch 1934-1935, kedy tieto dva štáty porušili ustanovenia Washingtonskej zmluvy, a tým vlastne samotnú zmluvu anulovali.


Výsledná Londýnska zmluva po doplnení do Washingtonskej zmluvy:

typ: USA Spojené kráľovstvo Japonsko Francúzsko Taliansko
bojové lode 525 000 525 000 315 000 175 000 175 000
lietadlové lode 135 000 135 000 81 000 60 000 60 000
ťažké krížniky 180 000 146 000 108 400 Odmietlo podpísať Odmietlo podpísať
ľahké krížniky 143 000 192 000 100 400
torpédoborce 150 000 150 000 105 500
ponorky 52 700 52 700 52 700

Externé zdrojeUpraviť

[1] - po česky