Otvoriť hlavné menu

VymedzenieUpraviť

Kotlina je zo severu a z juhu obklopená horskými pásmami, východným i západným smerom pokračuje údolie Hrona. Na severe ležia Ďumbierske Tatry, na východe podcelky Horehronského podolia Bystrianske podhorie a Breznianska kotlina. Južne vystupujú podcelky Veporských vrchov Čierťaž a Balocké vrchy a na západe nadväzuje Bystrické podolie, patriace do Zvolenskej kotliny.[1]

Ochrana prírodyUpraviť

Územie je súčasťou ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry. Nachádzajú sa tu chránené územia Mačková a Predajnianska slatina.[2]

DopravaUpraviť

Územím Hrona vedú hlavné komunikácie z Banskej Bystrice na Brezno, a to tak cesta I/66, ako aj železničná trať do Margecian. Vo východnej časti vedie Bystrianskou dolinou cesta I/72 do Liptovského Hrádku.[2]

TurizmusUpraviť

Takmer každou dolinou vedie z podhorských obcí značkovaná turistická trasa na hlavný hrebeň Nízkych Tatier. Viaceré trasy smerujú i južným smerom do Veporských vrchov.[2]

ReferencieUpraviť

  1. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2018-03-23]. Dostupné online.
  2. a b c mapový portál HIKING.SK [online]. mapy.hiking.sk, [cit. 2018-03-28]. Dostupné online.