Lopušná (prítok Mlynice)

Lopušná je potok na strednom Spiši, v západnej časti okresu Poprad. Je to pravostranný prítok Mlynice, meria 7,7 km a je tokom V. rádu.

Lopušná
potok
Zdrojnica Kozie chrbty
Ústie Mlynica
Dĺžka 7,7 km
Povodie Poprad
Rád toku V.
Hydrologické poradie 3-01-02-024
Číslo recipienta 3-01-02-1818
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň upraviť

Pramení na styku Kozích chrbtov s Popradskou kotlinou, severovýchodne od obce Nižná Šuňava, na juhovýchodnom svahu Sviniarky (937,7 m n. m.) v nadmorskej výške približne 895 m n. m.

Smer toku upraviť

Od prameňa tečie sprvu na krátkom úseku na juhozápad, potom na západ a vytvára výrazný oblúk smerujúci na západ k obci Šuňava. Po pribratí Závadského potoka sa stáča na východ a ďalej po pribratí Hájskeho potoka na severovýchod a preteká dolinou Veľká Lopušná. V ústí doliny sa napokon stáča a pokračuje k ústiu priamo na sever.

Geomorfologické celky upraviť

Prítoky upraviť

  • pravostranné: dva prítoky z lokality Hŕbky, Závadský potok, prítok prameniaci severne od horárne Lopušná, Hájsky potok, prítok zo severovýchodného svahu Čiernej (1 104,1 m n. m.), Jaškovec
  • ľavostranné: nemá

Ústie upraviť

Do Mlynice sa vlieva východne od obce Lučivná v nadmorskej výške 744,9 m n. m.

Obce upraviť

Lopušná nepreteká žiadnym intravilánom, tečie katastrálnym územím obcí: