Losos

rozlišovacia stránka

Losos môže byť:

 • slovenské rodové meno druhu Salmo salar (losos atlantický) z rodu Salmo a všetkých druhov z podrodu Oncorhynchus patriaceho do rodu Oncorhynchus (napr. losos nerka, losos gorbuša atď.) [Poznámka: Do roku 1989 rod Oncorhnychus pozostával len z dnešného podrodu Oncorhynchus, čiže losos bol automaticky aj slovenský názov celého rodu Oncorhynchus][1], pozri losos atlantický a pod Oncorhynchus
 • v niektorých (nie všetkých) starších názvosloviach: slovenské rodové meno všetkých druhov z rodu Salmo, t.j. aj tých, čo dnes voláme už len pstruh (napr. staršie: losos pstruhovitý = dnes: pstruh morský, staršie: losos černomorský = dnes: pstruh čiernomorský)[2][3][4] [Poznámka: Do roku 1989 rod Salmo zahŕňal aj podrod Parasalmo z dnešného rodu Oncorhynchus (teda napr. staršie: losos dúhový = dnes: pstruh dúhový.[5][6][7]:56], pozri pod Salmo a Oncorhynchus
 • u niektorých autorov: formálny slovenský názov rodu Salmo (a to aj v názvosloví, v ktorom niektoré druhy tohto rodu majú rodové meno pstruh) , pozri Salmo[8]
 • mäso alebo jedlo niektorej z rýb druhu losos atlantický alebo podrodu Oncorhynchus[9]
 • prílušník taxónu lososy – pozri nižšie

Lososy môže byť iný názov pre[10][11][12]:

 1. Pozri zdroje v článku Oncorhynchus
 2. lososovité. In: Pyramída. s. 2672 (rok 1978).
 3. pstruh. In: Encyklopédia Slovenska IV.zväzok N – Q. Bratislava: Veda, 1980. s. 585
 4. HORECKÝ, Ján: Základy slovenskej terminológie. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1956, s. 113
 5. HENSEL, K. pstruhy. In: Pyramída. s. 4845.
 6. SMITH, G. R., STEARLEY, R. F.: The Classification and Scientific Names of Rainbow and Cutthroat Trouts. Fisheries, vol 14, 1989, issue 1 [1]
 7. HANEL, Lubomír; ANDRESKA, Jan. Vernakulární názvy mihulí a ryb České republiky. Lampetra : bulletin pro výzkum a ochranu biodiverzity vodních toků (Vlašim: Český svaz ochránců přírody), 2011, čís. VII, s. 36 – 71. ISBN 978-80-86327-95-2. Dostupné online [cit. 2020-08-06]. ISSN 1212-1312.
 8. HOLČÍK, J., HENSEL, K. Ichtyologícká príručka. Účelová publikácia Slovenského rybárskeho zväzu. Bratislava: Obzor, 1972. s. 89
 9. losos. In: Slovník súčasného slovenského jazyka H – L, 2011. dostupné online
 10. BARUŠ, V. et al. (Fauna ČR a SR:) Mihulovci - Petromyzontes a ryby – Osteichthyes (1) . Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0500-5. s. xx (Obsah dostupný online: [2][nefunkčný odkaz] alebo obsah dostupný online[nefunkčný odkaz])
 11. Pozri článok lososotvaré
 12. lososy. In: Encyklopédia Slovenska 3.zväzok K – M. Bratislava: Veda, 1979. s. 396
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.