Loxodonta (po slovensky slon) je rod z čeľade slonovité.

Z toho starého rodu dodnes prežili druhy slon africký a slon pralesný.

Systematika

upraviť

rod Loxodonta:

 • Loxodonta adaurora
  • poddruh †Loxodonta adaurora adaurora
  • poddruh †Loxodonta adaurora kararae
 • skupina Loxodonta:
  • Loxodonta sp. - Kingdon et al. 2013 na tomto mieste uvádza druh Loxodonta sp. ‘Lukeino stage’ (ako taxón odlišný od druhu Loxodonta cookei), iné texty však Loxodonta sp. ‘Lukeino stage’ uvádzajú ako staršie (úplné?) synonymum druhu Loxodonta cookei
  • Loxodonta cookei- opísaný v roku 2007
  • Loxodonta exoptata
  • Loxodonta atlantica
   • poddruh †Loxodonta atlantica atlantica
   • poddruh †Loxodonta atlantica angammensis - alternatívne zaraďovaný do druhu slon africký (Loxodonta africana)
   • poddruh †Loxodonta atlantica zulu - alternatívne zaraďovaný ako Loxodonta africana zulu a v minulosti ako Palaeoloxodon zulu či Elephas zulu či Loxodonta zulu
  • slon africký (Loxodonta africana; staršie: Loxodonta africana africana) - vrátane starších taxónov Loxodonta prima a Loxodonta cornaliae
  • slon pralesný (Loxodonta cyclotis) – do roku 2001 (a sčasti ešte do roku 2010 či 2017) považovaný za poddruh slona afrického (Loxodonta africana cyclotis); tento druh zahŕňa aj to, čo sa v minulosti považovalo za samostatný druh či poddruh slon zakrpatený[1] (Loxodonta pumilio, Loxodonta africana cyclotis pumilio, Elephas africanus pumilio a pod., resp. synonymum: Loxodonta fransseni, Loxodonta africana franseni, Elephas africanus fransseni a pod.), ale dnes sa už spravidla považuje len za chybne interpretovaných bežných zástupcov slona pralesného

Poznámky:

-V 20. storočí sa do rodu Loxodonta niekedy zaraďoval (ako podrod) aj dnešný rod Palaeoloxodon.
-V minulosti (najmä zhruba do polovice 20. storočia) časť autorov obsah dnešného rodu Loxodonta zaraďovala do rodu Elephas (O tom pozri aj v článku Elephas).
-Osborn 1942 mal rod Loxodonta obmedzený len na niekoľko druhov, ktoré v dnešnom systéme zodpovedajú taxónom Loxodonta africana, Loxodonta cyclotis, Loxodonta atlantica zulu a malej časti druhu Palaeoloxodon jolensis. Dnešný rod Loxodonta atlantica mal zaradený do rodu Palaeoloxodon. Ostatné vyššie uvedené druhy dnešného rodu Loxodonta vtedy ešte neboli známe.

Druhy v minulosti občas zaraďované do rodu Loxodonta (okrem vyššie spomínaných druhov z rodu Palaeoloxodon):

-Loxodonta schneideri (80. a 90. roky 20. stor.): dnes = Stegodibelodon schneideri
-Loxodonta africanava (Loxodonta africanavus) (2. pol. 20. storočia): dnes = Mammuthus africanavus
-Loxodonta mnaidriensis (takto Aguirre 1969[2]; autor ostatné druhy z rodu Palaeoloxodon nemá zaradené do rodu Loxodonta): dnes = Palaeoloxodon mnaidriensis
-Loxodonta planifrons: dnes = Elephas planifrons alebo časť rodu Mammuthus (pozri komentár v článku Elephas)
-Loxodonta griqua (Metarchidiskodon griqua): dnes časť druhu Palaeoloxodon recki (podľa iného názoru: časť druhu Loxodonta adaurora alebo druhu Mammuthus africanavus)

Zdroje systematiky: [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][1][19][20]

 1. a b slon. In: PAULIČKA et al. Všeobecný encyklopedický slovník S-Ž. 2002, S. 172
 2. citovaný in: Shoshani 1996 S. 195
 3. WERDELIN, Lars; SANDERS, William Joseph. Cenozoic Mammals of Africa. [s.l.] : Univ of California Press, 2010. 986 s. ISBN 978-0-520-25721-4. S. kapitola Proboscidae. [1]
 4. KINGDON, Jonathan; HAPPOLD, David; BUTYNSKI, Thomas; HOFFMANN, Michael; HAPPOLD, Meredith, KALINA, Jan Mammals of Africa. [s.l.] : A&C Black, 2013. 3500 s. Dostupné online. ISBN 978-1-4081-8996-2. S. 179.
 5. PALKOPOULOU, E. et al. Genomic history of extinct and living elephantids. In: Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2018, 115 (11) E2566-E2574; DOI: 10.1073/pnas.1720554115 [2]
 6. ROCA, A. L. et al. Genetic Evidence for Two Species of Elephant in Africa. In: Science 24 Aug 2001: Vol. 293, Issue 5534, pp. 1473-1477 DOI: 10.1126/science.1059936 [3]
 7. Mikko's Phylogeny Archive [online]. mv.helsinki.fi, [cit. 2020-11-14]. Dostupné online.
 8. SHOSHANI, Jeheskel; TASSY, Pascal. The Proboscidea (Evolution and Palaeoecology of Elephants and Their Relatives). [s.l.] : Oxford University Press, 1996. 472 s. ISBN 978-0-19-854652-8. S. najmä kap. 1, 18 a Appendix.
 9. TODD, N. E. New Phylogenetic Analysis of the Family Elephantidae Based on Cranial-Dental Morphology. In: THE ANATOMICAL RECORD 293:74–90 (2010) [4]
 10. MADE, J. van der. The evolution of the elephants and their relative. 2010 [5]
 11. Proboscidea - Chobotnatci - Elephants [online]. savci.upol.cz, [cit. 2020-11-14]. Dostupné online.
 12. [6]
 13. OSBORN, H. F. Proboscidea. Volume II. New York. 1942 (väčšina strán knihy)
 14. Malcolm C. McKenna; BELL, Susan K.. Classification of Mammals (Above the Species Level). [s.l.] : Columbia University Press, 1997. 640 s. ISBN 978-0-231-52853-5. S. 504.
 15. CARROLL, R. L. Vertebrate paleontology and evolution. 1988, S. 646
 16. Grzimek, B. ed. Het leven der dieren XII. Utrecht: Uitgeverij Het Spectrum, 1973.
 17. SIMPSON, G. G. The principles of classification and a classification of mammals. 1945, S. 134
 18. Pozri aj zdroje uvedené k staršej systematike v článku Elephas.
 19. VAJS, Miroslav. V Afrike nežije jeden, ale dva druhy slonov. Pravda (Bratislava: Perex), 2010-12-22. Dostupné online [cit. 2020-11-14]. ISSN 1336-197X.
 20. ROBOVSKÝ, J. Kolik známe druhu slonu. In: Živa 6/2008 [7]