Luciferín (z lat. lucifer – svetlonos) je súhrnný názov pre nízkomolekulové biologické pigmenty umožňujúce bioluminiscenciu niektorých organizmov.

Luciferín svetlušky svätojánskej (Lampyris noctiluca)

Luciferíny reagujú s kyslíkom vďaka enzýmom zvaným luciferázy za vzniku príslušného oxyluciferínu v energeticky excitovanom stave, čo spôsobuje vyžarovanie svetla.

Pozri aj upraviť