Lugová plachta je štvoruholníková podĺžna plachta na plachetnici. Jej horný lem je upevnený na asymetrické rahno, ktoré je otočné okolo sťažňa, takže je to technicky vratirahno.

Lugová plachta.

Lugová plachta vznikla z klasickej rahnovej a latinskej plachty. Moderné lugové plachty bývajú upevnené aj pozdĺž spodného lemu na vratipeň. V takomto usporiadaní je veľmi podobná vratiplachte.

Plachetnica vybavená lugovým oplachtením sa nazýva luger.