Luminiscencia je fyzikálny jav, pri ktorom teleso (látka) vyžaruje väčšie množstvo svetla, než by vyžarovalo absolútne čierne teleso rovnakej teploty. Je spôsobená prechodmi vybudených elektrónov do základného stavu po excitácii. Látka, schopná luminiscencie sa nazýva luminofor.

Chemiluminiscencia luminolu v zásaditom roztoku, pri reakcii s peroxidom vodíka za prítomnosti vhodného katalyzátoru
Fotoluminiscencia fluorescentných minerálov, osvetlených ultrafialovým žiarením
Polárna žiara - fluorescencia molekúl vzduchu vo vrchnej vrstve atmosféry, excitovaných časticami slnečného vetra
Bioluminiscencia v tele samičky Svetlušky svätojánskej
Chemiluminiscencia v svietiacej tyčinke

Luminiscencia môže byť prebiehajúca chemická reakcia, kde excitácia ide na úkor energie uvoľňovanej reakciou. Tento prípad sa zohľadňuje aj v názve - označuje sa ako chemiluminiscencia. Pri takýchto reakciách vzniká medziprodukt v tzv. vzbudenom stave a prebytočná energia sa vyžaruje v podobe fotónov.

Zvláštnym prípadom chemiluminiscencie je bioluminiscencia. Je to emitovanie chladného slabozeleného alebo slabočerveného v dôsledku chemických reakcií prebiehajúcich v tkanivách živých organizmov. Takéto svetlo dokážu emitovať niektoré druhy hmyzu, rýb, červov, húb a mikroorganizmov, napríklad hnilobných baktérií. Najznámejší je prípad svetielkovania svätojánskej mušky, ktorá svieti v dôsledku oxidácie organickej látky luciferínu; tú zabezpečuje enzým s názvom luciferáza.

Druhy luminiscencie

upraviť

Podľa doby dosvitu

upraviť
 • fluorescencia - luminiscencia, zanikajúca prakticky okamžite (do 10-8 s) s odstránením zdroja excitácie
 • fosforescencia - luminiscencia s dlhším dosvitom (10-8 s až rádovo hodiny alebo dni)

Podľa spôsobu excitácie

upraviť
 • elektroluminiscencia - luminiscencia pri excitácii vplyvom elektrického poľa alebo prechodom elektrického prúdu
 • chemiluminiscencia - luminiscencia pri excitácii energiou chemickej reakcie
 • fotoluminiscencia - luminiscencia pri excitácii fotónmi (elektromagnetickým žiarením)
 • katódoluminiscencia - luminiscencia pri excitácii prúdom rýchlych elektrónov
 • mechanoluminiscencia - luminiscencia pri excitácii mechanickou energiou
  • piezoluminiscencia - luminiscencia pri zmene tlaku na povrch niektorých látok
  • sonoluminiscencia - emisia krátkych zábleskov svetla z bublín implodujúcich v kvapaline pri excitácii zvukom
  • triboluminiscencia - luminiscencia pri trení, deformovaní, drvení a lámaní niektorých druhov kryštálov
 • rádioluminiscencia - luminiscencia pri excitácii ionizujúcim žiarením
 • termoluminiscencia - luminiscencia pri zahrievaní látky (predtým nejakým spôsobom excitovanej, samotné teplo excitáciu nespôsobuje)

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Luminiscencia

Externé odkazy

upraviť