Luteranizmus (náboženstvo)

Luteranizmus (iné názvy: luteránstvo, luterstvo; pejoratívne luterčina) je kresťanské hnutie a smer, ktorý za svoje východisko považuje teológiu Martina Luthera a jeho nasledovníkov. Je to protestantský smer založený v 16. storočí (reformácia). Cirkev spadajúca pod tento smer sa nazýva luteránska cirkev. Príslušník luteranizmu alebo luteránskej cirkvi sa nazýva luterán.

Lutherova ruža

Luteráni sa hlásia ku Biblii a Knihe svornosti (Symbolickým knihám). Príjimajú cirkevnú Tradíciu ale len takú ktorá je v súlade s Písmom. Vyznávajú Apoštolské, Nicejsko-carihradské a Atanázovo vyznanie viery. Vysluhujú dve sviatosti: Krst a Večeru Pánovu. Krstia už malé deti ale neodmietajú krst v neskoršom veku. Prítomnosť Krista vo Večeri Pánovej chápu ako reálnu, no odmietajú katolícku transsubstanciáciu. Hodné príjimanie je také ak veriaci verí v Kristovu prítomnosť sviatosti a ľutoval svoje hriechy. Spoveď má charakter verejnej aj ušnej. Verejná sa vysluhuje pri bohoslužbe. Kajúcnik vyzná hriechy Bohu v srdci, kňaz kladie spovedné otázky a následne udeľuje rozhrešenie. Ušná sa vyluhuje v súkromí pred kňazom. Narozdiel od katolíckej, nie je povinnosť vyznať všetky ťažké hriechy o ktorých vieme a po spovedi kajúcnik nemusí vykonávať pokutu. Luteráni ani na ťažké a ľahké hriechy nerozdeľujú. Spása je možná jedine dôverou v Kristovo milosrdenstvo, avšak ovocím viery musia byť skutky. Luteráni si ctia svätých ale nemodlia sa ku nim. Používajú obrazy a sochy ale nevzdávajú im úctu. Luteráni odmietli neomylnosť a zvrchovanú moc pápeža, očistec, odpustky a pelagianizmus.

V praktickom cirkevnom živote uprednostňuje účasť laikov na správe cirkvi. Dáva dôraz na osobný vzťah a skúsenosť s Bohom. Dôraz dáva na jasné oddelenie kompetencií medzi svetskými a cirkevnými inštitúciami. Voči zmiešavaniu politickej a cirkevnej moci má odmeraný postoj. Na praktický život veriaceho sa snaží vplývať prostredníctvom zvesti Božieho Slova a vysluhovaním sviatostí.

Luteránske cirkviUpraviť

 
Luteranizmus vo svete

Luteránske cirkvi sú navzájom nezávislé organizačné jednotky a majú možnosť autonómneho fungovania. Fráza „luteránska cirkev“ býva bežne obsiahnutá aj v samotnom mene tej-ktorej luteránskej cirkvi. Podstatná časť luteránskych cirkví je dobrovoľne združená v Svetovom luteránskom zväze so sídlom v Ženeve. Zastrešuje viac ako 90 miliónov luteránov na celom svete. Luteránskou cirkvou je aj Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

LiteratúraUpraviť

  • KÓNYA, Peter - CSEPREGI, Zoltán (zost.): Tri lutherské vyznania viery z Uhorska / Három Lutheri hitvallás Magyarországon / Drei Lutherische Glaubensbekenntnisse aus Ungarn. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. 140 s. ISBN 978-80-555-0945-7

Pozri ajUpraviť

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.