Luzitánia (lat. Lusitania) bola rímska provincia v dnešnom Portugalsku a priľahlom stredozápadnom Španielsku medzi ústím rieky Guadiany na juhu a dolným Dourom na severe.

Luzitánia cca 120

Založená bola za cisára Augusta roku 15 pred Kr. rozdelením dovtedajšej provincie Hispania Ulterior na provincie Luzitánia a Baetica. Názov dostala podľa kmeňa Lusitanov, ktorí kedysi (od 2. storočia pred Kr.) tvrdo bojovali proti rímskej expanzii na toto územie.