Mágia, si čarovná

Mágia, si čarovná, zábavný program z prostredia Magicfestivalu Bratislava 1983.

Program vyrobený v roku 1993 Slovenskou televíziou Bratislava. Program bol zábavným sprievodcom festivalom modernej mágie Magicfestival Bratislava 1983, uskutočnený v PKO Bratislava.

Stopáž: 00:37 h

TvorcoviaUpraviť

ÚčinkujúciUpraviť

Externé odkazyUpraviť

ZdrojeUpraviť

Archív Slovenskej televízie Bratislava (číslo programu IDEC: 683-3200-0180-0000)