Mária Heinzová

Klaviristka, hudobná pedagogička, Mgr. art. ArtD., * 26. júl 1964, Ružomberok

Doc. Mária Heinzová, ArtD., (* 27. jún 1964, Ružomberok) je slovenská pianistka, bývalá rektorka Vysoká škola múzických umení v Bratislave (od roku 2015 do roku 2023).

Mária Heinzová
slovenská pianistka a hudobná pedagogička
Narodenie27. jún 1964 (59 rokov)
Ružomberok, Slovensko
Alma materKonzervatórium v Žiline
Hudobná fakulta VŠMU

Biografia upraviť

Študovala hru na klavíri na Konzervatóriu v Žiline, po maturite pokračovala v štúdiu na Hudobnej fakulte VŠMU v Bratislave. V roku 1992 úspešne ukončila umeleckú ašpirantúru v triede prof. Idy Černeckej. V roku 2003 získala umelecko-pedagogický titul docent v odbore hudobné umenie – hra na klavíri a začala pôsobiť na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave. Nahrávala v slovenskom rozhlase, v slovenskej televízii, koncertne vystupovala v Anglicku, Rakúsku, Grécku, Nemecku, Maďarsku, na Ukrajine a v Česku. V rokoch 2000 – 2004 pôsobila ako prorektorka pre rozvoj a vedu a v rokoch 2007 – 2015 pôsobila vo funkcii dekanky Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU. V roku 2015 ju akademický senát VŠMU zvolil pomerom hlasov 16:2 za rektorku VŠMU, vo funkcii začala pôsobiť 1. júla 2015.[1]

Vo svojom odbornom a tiež umeleckom zameraní sa sústreďuje najmä na oblasť klavírnej komornej hry a klavírnej spolupráce, venuje sa však aj sólistickej činnosti. Takmer 30-ročnou prácou pedagóga v oblasti klavírnej komornej hry získala obsiahly repertoár a praktické skúsenosti, ktoré uplatňuje vo svojej koncertnej činnosti. Počas svojej umeleckej praxe účinkovala na približne 250-tich koncertných vystúpeniach ako sólistka a ako komorná partnerka. V sólovom repertoári dominujú predovšetkým romantickí autori.[2]

Referencie upraviť

  1. DANĚK, Petr: Blaze mužům, kterým moudrá žena vládne. Rozhovor publikovaný v časopise HARMONIE, 4. 6. 2015. Dostupné on-line.
  2. Informácie čerpané z biogramu na webe VŠMU. Dostupné on-line.

Literatúra upraviť

  • DANĚK, Petr: Blaze mužům, kterým moudrá žena vládne. Rozhovor v časopise HARMONIE, 4. 6. 2015. Dostupné on-line.
  • LISZKAYOVÁ, Ivica: Osem rokov vo funkcii. Rozhovor s dekankou HTF VŠMU doc. Máriou Heinzovou, ArtD. In: Tempo (časopis Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave), roč. 11, 2014, č. 3 – 4, s. 2 – 4.

Externé odkazy upraviť