Mínus

matematický symbol používaný na označenie záporného čísla alebo operácie odčítania

Mínus () môže byť:

  • v matematike: znak matematickej operácie odčítanie a spojka vyjadrujúca odčítanie (synonymum „bez“),
  • v matematike a fyzike: označenie zápornej veličiny (napr. číslo −2; teplota −3 stupne) a príslovka označujúca zápornú veličinu,
  • za relevantným číselným údajom: znak pre „(o niečo) horší/nižší ako“ (napr. známka 3−),
  • hovorovo: nevýhoda, chyba, nedostatok.

Súvisiace znamienko

upraviť
  • + (plus)

Podobné znamienka

upraviť