MAC (Media Access Control - riadenie prístupu k médiu) adresa je identifikačné číslo sieťového adaptéra slúžiace na jednoznačnú identifikáciu sieťového rozhrania v lokálnych počítačových sieťach typu Ethernet, Token Ring a mnohých ďalších.

MAC adresa je spravidla 48-bitové číslo, ktoré sa kvôli prehľadnosti uvádza ako 12-miestne hexadecimálne číslo (napr. 08:00:69:02:01:FC, ako oddeľovače dvojíc sa používajú dvojbodky alebo pomlčky, prípadne sa číslo píše bez oddeľovania dvojíc číslic). V niektorých technológiách má MAC adresa dĺžku nie 48, ale 64 bitov. Hovoríme o plochom adresnom priestore. Nie je možné robiť subnetting.

Každý sieťový adaptér (sieťová karta) má zaručenú jedinečnú MAC adresu. Jedinečnosť prvých troch bajtov (ID výrobcu) zaručuje IEEE, jedinečnosť posledných troch zabezpečujú jednotliví výrobcovia.

MAC adresa je obsiahnutá v dátach ktoré sú posielané sieťou Ethernet (takže väčšinou aj Internet). V každom balíku dát (rámci) sa nachádza zdrojová (ktorá karta posiela) a cieľová adresa MAC (ktorej karte posiela). Podľa cieľovej MAC adresy môže byť prenos dát:

  • UNICAST - karta (zdroj) posiela konkrétnej karte, napríklad 34:00:6e:b1:08:aa → e7:07:cc:6a:ba:30
  • MULTICAST - karta (zdroj) posiela skupine kariet, napríklad 34:00:6e:b1:08:aa → 01:00:5e:6a:ba:30
  • BROADCAST - karta (zdroj) posiela všetkým kartám, ktoré môžu správu prijať (sú v rovnakej sieti LAN), napríklad 34:00:6e:b1:08:aa → ff:ff:ff:ff:ff:ff ()

Pevná a nemenná adresa zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu počítača, na ktorej sú založené aj mnohé bezpečnostné prvky sietí - len z daného počítača je možné pripojenie ... Aby nič nebolo také jednoduché, mnohí výrobcovia zariadení (hlavne základných dosiek s integrovanou sieťovou kartou), WiFi zariadení - AP, bridge a pod. umožňujú editáciu internej MAC adresy, resp. umožňujú napísať si vlastnú MAC adresu. Využíva sa to hlavne pri WiFi zariadeniach, kde sa môže účastník tváriť "ako niekto iný". Na túto skutočnosť je potrebné myslieť už pri návrhu bezpečnosti siete!

Externé odkazy

upraviť