Magnetická susceptibilita

Magnetická susceptibilita je fyzikálna veličina, ktorá opisuje správanie materiálu vo vonkajšom magnetickom poli.

Podľa hodnoty magnetickej susceptibility je možné rozdeliť materiály na:

  • diamagnetické (χm < 0)
  • paramagnetické (0 < χm < 1)
  • feromagnetické (χm > 1)

Magnetická susceptibilita niektorých prvkov upraviť

Prvok Chemická značka Magnetická susceptibilita
Dusík N 12,511 · 10-9