Magnetizmus

súbor javov, v ktorých sa uplatňuje magnetické pole a jeho pôsobenie na hmotu
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Magnetizmus pozri Magnetizmus (rozlišovacia stránka).

Magnetizmus je súbor javov, v ktorých sa uplatňuje magnetické pole a jeho pôsobenie na hmotu.

Elektromagnetizmus
VFPt Solenoid correct2.svg
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Vznik magnetizmuUpraviť

Železo obsahuje milióny maličkých magnetov, magnetických dipólov. V nemagnetickej látke mieria dipóly rôznymi smermi, takže ich magnetický účinok sa ruší. V magnete sú orientované rovnako, preto sa ich magnetický efekt reálne prejaví.

Magnetické poleUpraviť

Magnet umiestený v priestore vytvára vo svojej blízkosti magnetické pole.