Magnetometer je prístroj na meranie veľkosti a smeru magnetickej indukcie alebo magnetického momentu (teda magnetizácie).

Pri geofyzikálnom prieskume sa používa na meranie niektorej zložky magnetického poľa Zeme; často je umiestnený v lietadle alebo v závese za lietadlom (tzv. aeromagnetický prieskum).

V astronómii sa trojosový magnetometer používa v umelých družiciach a kozmických sondách na prieskum magnetosféry a tam, kde sa vyžaduje orientácia ostatných prístrojov na palube vzhľadom na orientáciu magnetického poľa.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.