Majster Jedi

Majster Jedi je vo svete Star Wars najvyššia možná „hodnosť“ v ráde Jedi. Nadväzuje na hodnosti Rytier Jedi a Padawan (učenec). Majstrom sa najčastejšie stáva Rytier potom, čo vycvičil (niektorého) svojho Padawana na hodnosť Rytiera. Menej obvyklý spôsob udelenie tejto hodnosti je na návrh členov Rady Jediov (nimi sú členmi najlepší Majstri).

Majstri boli vždy veľmi vážení a uctievaní v spoločnosti, aj keď hodnosti dosiahli naozaj len tí najlepší Jediovia. Významným Majstrom Jedi (a predstaveným Rádu) bol napríklad Arca (viac Sithské vojny).