Makromolekulová chémia

Makromolekulová chémia je odvetvie chémie, ktoré sa zaoberá vlastnosťami, štruktúrou a prípravou makromolekulových látok.