Maksymilian Sila Nowicki

PhDr. Maksymilian Siła-Nowicki (* 9. október 1826, Jablonow, Ukrajina – † 30. október 1890, Kraków, Poľsko) bol poľský zoológ, entomológ, ichtyológ, ochranca prírody a pedagóg.

Maksymilian Siła Nowicki

Po skončení základného vzdelania pokračoval v štúdiu na gymnáziu vo Ľvove. V rokoch 1846 – 1848 pokračoval v štúdiu na filozofickej fakulte Ľvovskej univerzity. Neskôr sa začína zaoberať botanikou i zoológiou. V roku 1854 zložil v Ľvove prírodovednú pedagogickú skúšku nižšieho stupňa a v roku 1857 zložil pedagogickú skúšku vyššieho stupňa s cieľom výučovať uvedenú problematiku na gymnáziach v Poľsku. V tomto období sa zaoberá hlavne entomológiou. V roku 1863 obhájil doktorát na Ľvovskej univerzite. Zaoberal sa štúdiou zoológie a anatómie živočíchov. Počas svojho života pôsobil ako profesor zoológie Jagiellonskej univerzity v Krakowe. V niektorých školských učebniciach za zaoberal ako prvý v Poľsku i Darwinovou evolučnou teóriou. Publikoval monografie o svišťovi vrchovskom a kamzíkovi. Bol tiež „otcom“ myšlienky ochrany prírody v Poľsku a iniciátor zásad ochrany ohrozených zvierat v Tatrách, ako napr. svišťa a kamzíka – dal tiež základ ochrane ohrozených zástupcov rastlinného i živočíšneho sveta.

Maksymilian Siła-Nowicki ako prvý poľský entomológ skúmal v roku 1859 Czarnohorę, čoho výsledkom bola cenná práca: "Enumeratio lepidopterorum Haliciae orientalis", vydaná v Ľvove v 1860 roku.

Zdroje informácií o autoroviUpraviť

 • Anonym: 1890, [Nowicki, M. S.]. Zool. Anz., 13, 636.
 • Mik, J.: 1890, [Nowicki, M. S.]. Wien. ent. Ztg., 9, 272.
 • Wierzejski, A.: 1891, [Nowicki, M. S.]. Kosmos (Lemberg), 16, 1 - 24.
 • Wierzejski, A.: 1891, [Nowicki, M. S.]. Wien. ent. Ztg., 10, 17 - 30 + portrét.
 • Grobben, K.: 1901, Bot. & Zool. in Oesterr. 1850 - 1900, Festschrift., 516.
 • Maślankiewicowa, Z.: Biologowie polscy. [„Biblioteczka Biologiczna” z. 6]. Lwów – Warszawa b. d., p. 60 - 61.
 • Fedorowicz, Z.: 1962, Materiały do Historii zoologii Univ. Jágiellońskim (1777 - 1914). Mem. Zool. Wrocław - Warszawa, 9, 41 - 45.
 • Fedorowicz, Z. & Kawecki, Z.: 1962, M. S. Nowicki (1826 - 1890). Mem. Zool. Wrocław - Warszawa, 8, 1 - 135.
 • Brzozowski, S.: 1987, Nowicki Maksymilian. W: Słownik biologów polskich pod red. St. Feliksiaka. Warszawa.
 • Okáli, I. & Országh, I. & Matoušek, B. & Hrabovec, I.: 1996, Slovník slovenských zoológov a zoológov so vzťahmi k územiu Slovenska. Stimul, Bratislava: 1 - 137, p. 87.
 • Evenhuis, N. L.: 1997, Litteratura taxonomica dipterorum (1758 - 1930). Volume 1 (A - K); Volume 2 (L - Z). Leiden, Backhuys Publishers 1; 2 VII + 1 - 426; 427 - 871, 2: 562 - 563 + portrét.

BibliografiaUpraviť

 • Nowicki, M. S.: 1860, Enumeratio Lepidopterorum Galiciae Orientalis. /M. S. Nowicki. Simtibus auctoris. Tupis Instituti Stauropigiani. Leopoli. 1860, XXX + 269 + XVI + 1 tabl.
 • Nowicki, M. S.: 1865, Beitrag zur Lepidopterenfauna Galiziens. Verch. Zool.-Bot. Ges. Wien. Wien. 1865, XV, p. 175 - 192.
 • Nowicki, M. S.: 1865, Motyle Galycii. M. Nowicki. W drukarni instytutu tauropiglanskiego. Lwow. 1865a, p. 70 - 152.