Malá encyklopédia filmu

Malá encyklopédia filmu : zahraničná tvorba je jednozväzková špecializovaná encyklopédia zaoberajúca sa svetovou kinematografiou (okrem českej a slovenskej kinematografie), ktorá bola vytvorená kolektívom autorov pod vedením Richarda Blecha a publikovaná Vydavateľstvom Obzor v roku 1974 ako súčasť populárnonáučnej edície Malé encyklopédie. S výnimkou Malého filmového slovníka (1948) od Františka Gürtlera ide o prvú česko-slovenskú encyklopédiu o filmovom umení.

Malá encyklopédia filmu

Pôvodný jazyk slovenčina
Krajina vydania ČSSR
Nakladateľstvo originálneho vydania Vydavateľstvo Obzor
Dátum 1. vydania originálu 1974
Literárny žáner encyklopédia

Encyklopédiu autorsky pripravili Richard Blech, Jaroslav Brož, Myrtil Frida, Ivo Hepner, Marián Jurík, Zdeněk Šmejkal a Štefan Vraštiak, recenzovali ju Ladislav Lajcha, Peter MihálikErnest Štric.[1] Vzhľadom na to, že vznikala v období komunistického režimu a najmä počas normalizácie, autori kládli „dôraz predovšetkým na históriu socialistických kinematografií“[2] a texty sa nezaobišli bez niektorých interpretácií cez prizmu ideologizovaného marxizmu-leninizmu. Cenzúra režimu sa prejavila aj počas procesu vydávania knihy, keď „bolo už počas tlače násilne vyňatých vyše 100 strán textu o českej a slovenskej kinematografii,“[3] čo bolo v predslove maskované argumentom, že „ešte chýba dôkladný výskum histórie českej a slovenskej kinematografie, jej parciálne i súhrnné spracovanie“.[2]

Encyklopédia obsahuje heslá osobností (režisérov, scenáristov, hercov, kameramanov, skladateľov, tvorcov animovaných filmov, vynálezcov filmovej techniky), jednotlivých kinematografií (napr. americký film, arabský film, sovietsky film) so stručným historickým prehľadom od vzniku po rok 1972, najdôležitejších pojmov z oblasti teórie filmu a tiež heslá 200 vybraných filmových diel, ktoré reprezentujú rôzne filmové žánre a smery svetovej kinematografie.[4] Heslár je doplnený čiernobielymi fotografiami. Prílohu tvorí prehľad významných medzinárodných filmových festivalov (Benátky, Cannes, Karlove Vary, Locarno, Moskva, San Sebastian) s uvedením víťazných filmov, zoznam držiteľov Cien Akadémie (Oscarov) za vybrané kategórie (osobitná cena, najlepší cudzojazyčný film, mužské a ženské herecké výkony, najlepší anglo-americký film, epizódne úlohy, réžia), vybraných filmových adaptácií literárnych diel a zoznam filmových škôl. Na konci publikácie sa nachádza register filmových diel.[5]

Referencie upraviť

  1. Malá encyklopédia filmu, s. 4
  2. a b Predslov. In: Malá encyklopédia filmu, s. 7
  3. Predhovor. In: Encyklopédia filmu, s. 7
  4. Predslov. In: Malá encyklopédia filmu, s. 6
  5. Malá encyklopédia filmu, s. 651-802

Použitá literatúra upraviť