Malá encyklopédia zemepisu sveta

Malá encyklopédia zemepisu sveta je geografická encyklopédia, ktorú vydalo Vydavateľstvo Obzor v roku 1977. Je upraveným prekladom poľského diela Slownik geografii świata, ktoré vydala Wiedza Powszechna vo Varšave v roku 1971. Text upravili a doplnili pracovníci Geografického ústavu SAV.

Obsah upraviť

Dielo obsahuje vyše 3 100 hesiel na 560 stranách plus niekoľko desiatok strán s čiernobielymi obrazovými prílohami na kriedovom papieri. Okrem abecedne radených hesiel text miestami obsahuje aj veľmi jednoduché prehľadné mapy štátov.

Encyklopédia obsahuje najmä heslá o konkrétnych kontinentoch, štátoch, sídlach, pohoriach, vrchoch, jaskyniach, vodných tokoch, jazerách, moriach, oceánoch, ostrovoch a polostrovoch sveta a Česko-Slovenska.

Zmeny v slovenskom vydaní oproti poľskému sú nasledovné: pridané boli heslá o Česko-Slovensku, skrátené boli časti týkajúce sa Poľska, pôvodné štatistické údaje z rokov 1950 – 1967 boli (pokiaľ to bolo možné) aktualizované na stav v rokoch 1968 – 1972, boli pridané niektoré politické a administratívne zmeny do roku 1975 a do textu boli pridané prehľadné mapy štátov.

Písanie geografických názvov sa riadi výsledkami prác Slovenskej názvoslovnej komisie podľa stavu ku koncu roka 1973.

Autori upraviť

Pôvodné poľské dielo spracovali poprední poľskí geografi pod vedením profesora Józefa Szaflarského. Ďalší autori sú Aleksandra Dominiková, Kazimierz Królikowski, Lucjan Kubiatowicz, Tadeusz Lenczowski a Lech Ratajski. Redakčnú radu viedol prezident Medzinárodnej geografickej únie prof. Stanislaw Leszczycki.

Zostavovateľ slovenského vydania je Peter Mariot, okrem neho slovenské vydanie pripravili Juraj Činčura, Štefan Očovský, František Podhorský a niekoľko odborných a jazykových recenzentov.

Zdroj upraviť

  • Malá encyklopédia zemepisu sveta: Svetadiely, štáty, mestá, moria, rieky, jazerá, vrchy, nižiny, ostrovy / Józef Szaflarski ; Aleksandra Dominiková, Kazimierz Królikowski, Lucjan Kubiatowicz, Tadeusz Lenczowski, Lech Ratajski, Peter Mariot, Peter Mariot, Juraj Činčura, Štefan Očovský, František Podhorský, Anna Varsiková, Tibor Hrabovský, Dagmar Jurániová. 1. vyd., dot. Bratislava: Obzor, 1977