Malý Dunaj

rieka na Slovensku

Malý Dunaj (historicky Čalov)[1] je nížinná rieka a rameno Dunaja s dĺžkou 128 km. Malý Dunaj tečie stálym, miernym prúdom. Od hlavného toku Dunaja sa oddeľuje za stavidlami pri Slovnafte v Bratislave v nadmorskej výške 126 m n. m. Meandruje nížinnou krajinou. Pri Kolárove sa vlieva do Váhu a spolu s ním pri Komárne v nadmorskej výške 106,5 m n. m. do Dunaja.

Malý Dunaj
rieka
Malý Dunaj v Bratislave
Štát Slovensko Slovensko
Región Podunajská nížina
Prítoky
 - ľavostranné Šúrsky kanál, Čierna voda
 - pravostranné Klátovské rameno
Zdrojnica Dunaj
 - poloha Bratislava
 - výška 126 m
 - súradnice 48°07′41″S 17°09′04″V / 48,128°S 17,151°V / 48.128; 17.151
Ústie Váh
 - poloha Kolárovo
 - výška 107 m
 - súradnice 47°55′37″S 18°00′11″V / 47,927°S 18,003°V / 47.927; 18.003
Dĺžka 128 km
Povodie 3 173 km² (317 300 ha)
Prietok v Trsticiach
 - priemerný 27,8 /s
Wikimedia Commons: Little Danube
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:
Starý nápustný objekt Malého Dunaja vymedzuje začiatok jeho toku
Most ponad Malý Dunaj vo Vrakuni
Obrázok z Malého Dunaja
Vodný mlyn v Jahodnej

Na toku ležia obce Kolárovo, Vrakuňa, Most pri Bratislave, Malinovo, Zálesie, Tomášov, Jelka, Jahodná a Trstice. Malý Dunaj vytvára najrozsiahlejší riečny ostrov v Európe, Žitný ostrov, ktorý je jednou z najväčších zásobární pitnej vody. Okolie Malého Dunaja tvoria poväčšine lúky a polia, ktoré sú však od samotného toku oddelené niekoľko desiatok metrov širokým pásom lužného lesa. Do Malého Dunaja sa vlievajú väčšie prítoky Blatina, Čierna Voda a Klátovské rameno. Plocha povodia Malého Dunaja je 3 173 km² a priemerný prietok pri Trsticiach 27,8 m³/s.[2]

Fauna a flóra upraviť

V Malom Dunaji a v jeho bezprostrednom okolí žije viacero druhov zaujímavých a vzácnych živočíchov a rastie mnoho druhov rastlín a húb.

Fauna upraviť

V Malom Dunaji a jeho okolí žijú viaceré vzácne a chránené živočíšne druhy. Z cicavcov sú tu zastúpené vydra riečna, nutria riečna a ondatra pižmová, z vtákov sa tu vyskytujú najmä labuť veľká, volavka popolavá, lyska čierna, bocian biely, bučiačik močiarny, rybárik obyčajný, kačica divá. Obojživelníky vyskytujúce sa v okolí Malého Dunaja sú najmä skokan rapotavý a skokan zelený, z hmyzu je to okrem iných roháč obyčajný. Ryby vyskytujúce sa v toku Malého Dunaja sú sumec západný, čík európsky, hrebenačka vysoká, hrúz bieloplutvý, pĺž severný, boleň dravý, plotica lesklá, šťuka severná, jalec hlavatý, jalec tmavý, jalec maloústy, ostriež riečny, karas obyčajný, plotica obyčajná, mieň obyčajný.

Flóra upraviť

Hlavnými drevinami rastúcimi v okolí Malého Dunaja sú topoľ čierny, topoľ biely, vŕba krehká, vŕba biela, jaseň štíhly, pajaseň žliazkatý a jelša lepkavá. Bohato zastúpené sú tiež kroviny, hlavne hlohy, plamienok plotný, svíb krvavý, bršlen európsky, chmeľ obyčajný a brečtan popínavý. Z vodného rastlinstva sú zastúpené predovšetkým truskavec obyčajný, lekno biele, leknica žltá, vodomor kanadský, stolístok praslenatý, pálka širokolistá, vodný šalát, žaburinka menšia .

Turizmus upraviť

Malý Dunaj a jeho okolie ponúka mnoho možností na trávenie voľného času. Mestá a obce v okolí majú viacero zaujímavostí. Spomenúť treba napr. kaštiele a parky v Malinove a Tomášove, výborné reštaurácie ponúkajúce miestne rybie špeciality napr. v Zálesí, Jelke či Jahodnej (Albarégia) alebo jedinečné pamiatky ľudového staviteľstva, ktoré sú reprezentované vodnými mlynmi. Obľúbené je aj termálne kúpalisko v Topoľníkoch. Samotná rieka ponúka výborné možnosti rybárčenia. Medzi nezabudnuteľné zážitky patrí splav Malého Dunaja.

Vodné mlyny na Malom Dunaji upraviť

Na Malom Dunaji sa zachovali štyri historické vodné mlyny. V Jelke, Tomášikove a Jahodnej sú to kolové mlyny, v Kolárove plávajúci (lodný). Na Klátovskom ramene sa nachádza mlyn neďaleko Dunajského Klátova. Mlyny sú premenené na múzeá v prírode.

Vodné elektrárne upraviť

V súčasnosti sa na toku Malý Dunaj nachádzajú 3 existujúce malé vodné elektrárne (MVE) Malé pálenisko, Nová Dedinka, Veľké Blahovo. V blízkej budúcnosti sa však plánujú vybudovať minimálne tri ďalšie nové elektrárne.[chýba zdroj]

Vodná turistika upraviť

Malý Dunaj sa dá využívať na vodnú turistiku. Splav Malého Dunaja patrí k najkrajším zážitkom tohto druhu trávenia voľného času na Slovensku. Je vhodný aj pre začiatočníkov či rodiny s deťmi. Výška hladiny rieky v dôsledku existencie výpustového objektu pri odčleneňovaní rieky z hlavného toku Dunaja takmer nekolíše. V dôsledku toho je Malý Dunaj ušetrený väčších záplav, ktoré na iných riekach prinášajú mnoho odpadu zachyteného na stromoch. Príroda okolia rieky sa preto dá poväčšine prirovnať k „džungli“.

Najznámejšie a pravdepodobne najnavštevovanejšie táborisko pre vodákov sa nachádza pri kolovom vodnom mlyne v Jelke, kde je viacero občerstvovacích zariadení a aj luxusnejšia reštaurácia Rybárstvo u sv. Petra. Postupne však vznikajú viaceré miesta, ktoré turistom a vodákom poskytujú svoje služby, napríklad v Tomášove a Jahodnej.

Splav Malého Dunaja upraviť

Úsek Bratislava – Jelka - mlyn

Obvyklým miestom na začiatok splavu Malého Dunaja je most cez Malý Dunaj na Popradskej ulici neďaleko cintorína Ružinov na strane pri čerpacej stanici. Dá sa však nastúpiť aj hneď za vtokovým objektom, no v tomto úseku je viacero nepríjemných stok. Po nalodení plavba vedie povedľa cintorína popod visutý most pre peších a cyklistov. Za visutým mostom sa z ľavej strany pripája mŕtve rameno. Rieka ďalej tečie popri upravenom vrakunskom nábreží, ktoré sa končí pri moste Hradská (o pylóty mosta sú zakliesnené viaceré konáre, je nutná opatrnosť). Hneď za mostom si treba dať pozor na trčiaci kus rúry v strede toku. Nasleduje relatívne nízko položený produktovod, za ním železničný most a dva veľmi nízko položené parovody, ktoré však plavbu na malých plavidlách neohrozia. Za nimi sa po ľavej strane nachádza čistiareň odpadových vôd, ktorá sa pripomenie nezameniteľnou vôňou. V tejto časti toku už rieka dostáva svoj typický nížinný ráz. Je lemovaná porastom typickým pre lužné lesy s množstvom vodného vtáctva či vodných cicavcov. Po podplávaní ďalšieho, málo využívaného mosta sa dostávame na úroveň Letiska M. R. Štefánika, ktorého prítomnosť v jednej línii s pristávacou dráhou naznačuje zaujímavý šikmo postavený konvexný lanovo betónový most, slúžiaci ako nosník na pristávacie svetlá. Inšpiratívne je prelietavanie lietadiel priamo nad hlavou. Prichádza na rad podplávanie novo-vybudovaného diaľničného mosta D4, pri jazere Zelená voda.

Ďalší most v poradí dáva na známosť, že sa blížime k vtoku malebnej Blatiny, ktorá je vyústením Šúrskeho kanála. Odporúča sa prehliadka tohto takmer stojaceho toku so zachovaným charakterom lužného lesa a viacerými kolóniami leknice žltej. Priamo pri vtoku Blatiny je vhodné miesto na bivak. Malý Dunaj sa ďalej stáča doprava okolo kameňolomu pri Moste pri Bratislave a doľava popri novovýstavbe v Malinove. Prechádza popod most spájajúci Malinovo so Zálesím, kde sa dá relatívne pohodlne nastupovať či vystupovať z lodí. Rieka pokračuje popri obci Zálesie (hneď povedľa zastávky SAD na ľavej strane, taktiež vhodné miesto na začiatok či koniec splavu) a ďalej pomimo blízkych obcí. Zatáča do ľava (nesprávny údaj na mape VKÚ 1:50 000 Malé Karpaty, ktorý nesprávne označuje hlavný tok smerom doprava). Po pravej strane je norná stena (rúra) a betónový výtokový objekt s nápisom Malinovo. Po niekoľko sto metroch sa po ľavej strane nachádza hausbót slávnej trampskej osady "Zelená sedma" a neďaleko neho taktiež na ľavej strane "totemový háj" "U Rusa" s viacerými zaujímavými totemami.

Z ľavej strany sa pripája širokým vtokom Biela voda. Od ústia Bielej vody po cca 2 km meandrujúcom úseku nás rieka privedie k prehrádzke, ktorá zadržiava väčšie množstvo odpadkov. Je splaviteľná po svojej pravej strane popod kovovú lávku. Prenášanie lodí nie je potrebné . Za priehradkou sa dostávame do priehrady so stojatou vodou, ktorú treba prepádlovať. Ponad priehradu vedú drôty vysokého napätia. Treba sa preplaviť až k značke označujúcej prenášanie lodí na pravej strane. Lode treba vytiahnuť a preniesť za elektráreň. Asi 100 m pod elektrárňou sa dá na pravej strane pohodlne opäť nalodiť. Za priehradou sa rýchlosť toku trochu zvýši. Po chvíli sa dostávame na dohľad obce Tomášov a pod most spájajúci Tomášov a Novú Dedinku. Tesne pred mostom sa na pravej strane nachádza pár metrov od rieky sympatická krčma s dobrou kuchyňou, špecialitou je halászlé. Za mostom na pravej strane je strelnica na asfaltové holuby a strelci nie sú veľmi priateľskí, takže neprovokovať! Po väčšom meandri prichádzame k obľúbenému táborisku Vlky, ktoré však nie je označené, preto je potrebná pozornosť. Vystúpiť treba na pravej strane tesne pred ostrovom, ktorý s oboma brehmi spája dosť zničený, nepoužiteľný železný most. Neďaleko táboriska v obci Vlky za ihriskom je príjemná krčma. Za ostrovom sa tok mierne rozšíri a pokračuje popri novovýstavbe na ľavej strane. Rieka tu vstupuje do svojho najkrajšieho úseku na trase BA - Jelka.

Tečie postupne okolo troch ostrovov, ktoré sú splaviteľné z oboch strán, odporúča sa však pravá strana, ktorá v niektorých častiach dokonca vytvára menšie pereje, ktoré si zaslúžia zvýšenú pozornosť. Malý Dunaj potom tečie popod dve vedenia vysokého napätia, za ktorými sa po cca 3 km dostáva pod most Hurbanova Ves - Zlaté Klasy. Je možné ísť sa občerstviť do krčmy v obci Hurbanova Ves, ak vystúpime na pravom brehu (ľavý je ťažko prístupný) tesne za mostom a cez most sa po cca 1,5 km dostaneme do obce. Za mostom rieka meandruje širším tokom až k Jelke. Na začiatku obce sa nachádza prírodné prístavisko a sympatická reštaurácia Ister s dobrou kuchyňou. Viacerých vodákov dobrá krčma a pekný priestor láka na zakempovanie, neodporúča sa však, nakoľko miestni obyvatelia okolitých domov sa vôbec nesprávajú priateľsky. Lepšie je preto po občerstvení nasadnúť na lode a plaviť sa popri samotnej obci Jelka daľej. Podplávame most spájajúci Nový Život - Eliášovce s Jelkou a po niekoľkých meandroch sa dostávame k obľúbenému táborisku pri kolovom vodnom mlyne Jelka. Tu je viacero bufetov, možnosť táborenia a aj luxusnejšia reštaurácia Rybárstvo u Sv. Petra.

Celý uvedený úsek sa dá bez výraznejšieho veslovania prejsť za cca 14 hodín.

Mosty upraviť

Od oddelenia od Dunaja až po sútok s Váhom sa nachádza na Malom Dunaji až 24 mostov či hrádzí, ktoré sú viac-menej priechodné. Ďalšie dva mosty sú nepriechodné. Jeden tvorí súčasť letiskovej dráhy v Bratislave. Jedná sa o visutý most, ktorý je neprístupný, pretože sú na ňom svetlá pred pristávacou dráhou. Druhý sa nachádza pri Vlkoch a spája len Vlky s ostrovom, neprechádza až na druhý breh.

 1. Bratislava, hneď na začiatku, pri oddelení od Dunaja
 2. Bratislava, hrádza či cyklomost pri bufete Šimani
 3. Bratislava, čoskoro diaľničný R7 pri Slovnafte
 4. Bratislava, Vlčie hrdlo, železničný do Prievozu
 5. Bratislava, Vlčie hrdlo, cestný na Bajkalskú
 6. Bratislava, Ružinovský cintorín, cestný na Gagarinovu
 7. Bratislava, Lesopark Vrakuňa, pešia lávka
 8. Bratislava, futbalová štadión Vrakuňa, cestný po Hradskej do Ružinova
 9. Bratislava, futbalová štadión Vrakuňa, železničný smer Nové mesto
 10. Bratislava, za letiskom, cyklistický
 11. Most pri Bratislave, čoskoro diaľničný D4
 12. Most pri Bratislave, poľná cesta od Zelenej vody do Mostu
 13. Zálesie/Malinovo, cestný
 14. Malinovo/Bernolákovo, hrádza s plechovým mostíkom, len pre peších
 15. Bernolákovo, hrádza s malou vodnou elektrárňou Nová Dedinka
 16. Tomášov, cestný smer Nová Dedinka
 17. Tomášov Doma/Vlky, lávka len pre peších a cyklistov
 18. Hurbanova Nová Ves, cestný smer Zlaté Klasy
 19. Nový Život, cestný smer Jelka
 20. Potôňske Lúky, cestný/poľný smer Čierna Voda (Galanta)
 21. Čierna Voda, hrádza a súčasne cestný most, pri vtoku Čiernej vody
 22. Jahodná, cestný smer Dunajský Klátov
 23. Dunajské Mlyny, cestný pri kempingu Jahodná
 24. Trhová Hradská, cestný smer Trstice
 25. Kolárovo, cestný smer Dedina Mládeže

V Kolárove sa vlieva Malý Dunaj do Váhu.

Galéria upraviť

Referencie upraviť

 1. Facebook [online]. m.facebook.com, [cit. 2023-01-19]. Dostupné online.
 2. Čiastkové povodie Váhu [online]. [Cit. 2014-06-02]. Dostupné online. Archivované 2013-10-29 z originálu.

Iné projekty upraviť

 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Malý Dunaj