Malejov potok

Malejov potok je potok na Záhorí, v západnej časti okresu Myjava. Je to pravostranný prítok Myjavy, meria 3,6 km a je tokom IV. rádu. Na hornom toku tečie vo výbežku CHKO Biele Karpaty.

Malejov potok
Dĺžka toku 3,6 km
Plocha povodia ? km²
Rád toku IV.
Povodie Myjava
Prameň Biele Karpaty
Ústie Myjava
Hydrologické poradie 4-13-03-008
Číslo recipienta 4-13-03-1311

Pramení v Bielych Karpatoch východne od kóty 503,8 m pri osade Blaškovci, v nadmorskej výške približne 460 m n. m. Najprv tečie severojužným smerom, tečie popri hornej časti osady Malejov na pravom brehu a následne aj popri rovnomennej prírodnej pamiatke, pričom sprava priberá krátky prítok prameniaci južne od kóty 427,3 m. Ďalej sa stáča, pokračuje východojuhovýchodným smerom, z ľavej strany priberá významný prítok (2,4 km) od osady Štefkovci a opätovne tečie juhojuhovýchodným smerom. Na dolnom toku preteká dolnou časťou osady Malejov, podteká cestu II. triedy č. 581 a pri osade sa v nadmorskej výške cca 280 m n. m. vlieva do Myjavy.