Manažment (pracovníci)

Manažment (iné názvy pozri v článku manažment) sú pracovníci, ktorých náplňou práce je manažérstvo. Jednotliví pracovníci manažmentu sa nazývajú manažéri (iné názvy pozri v článku manažment (činnosť)).

Väčšie organizácie majú vo všeobecnosti tri hierarchické úrovne manažérov[1] v pyramídovej štruktúre:

  • Vyšší manažéri, ako sú členovia predstavenstva a generálny riaditeľ (CEO) alebo prezident organizácie. Stanovujú strategické ciele organizácie a rozhodujú o tom, ako bude celá organizácia fungovať. Vyšší manažéri sú vo všeobecnosti profesionáli na výkonnej úrovni a poskytujú pokyny strednému manažmentu, ktorý im priamo alebo nepriamo podlieha.
  • Strední manažéri: medzi nich patria manažéri pobočiek, regionálni manažéri, manažéri oddelení a manažéri sekcií, ktorí poskytujú pokyny pre manažérov v prvej línii. Strední manažéri oznamujú strategické ciele vyššieho manažmentu manažérom v prvej línii.
  • Nižší manažéri, ako sú supervízori a vedúci tímov v prvej línii, dohliadajú na prácu bežných zamestnancov (alebo dobrovoľníkov v niektorých dobrovoľníckych organizáciách) a usmerňujú ich prácu.

V menších organizáciách môže mať manažér oveľa širší záber a môže vykonávať niekoľko rolí alebo dokonca všetky roly bežne používané vo veľkej organizácii.[2]

Referencie

upraviť
  1. DUBRIN, ANDREW J.. Essentials of management. 8th. vyd. Mason, OH : Thomson Business & Economics, 2009. ISBN 978-0-324-35389-1.
  2. Hugo Wilkinson. The Essential Manager’s Handbook. [s.l.] : Dorling Kindersley, 2016. Dostupné online.