Mandľa (rod)

Mandľa (staršie mandľovník) je slovenský rodový názov pre druhy rastlín rodu Prunus podrodu Amygdalus (s výnimkou broskyne), pričom tento podrod sa niekedy považuje za samostatný rod.

Prunus triloba

Príklady:

Iné projektyUpraviť