Manganistan draselný

chemická zlúčenina

Manganistan draselný alebo hypermangán, chemicky KMnO4, je čiernofialová lesklá kryštalická soľ. Je veľmi dobre rozpustná vo vode, pričom vzniká, v závislosti od koncentrácie, ružovofialový až tmavofialový roztok. V medicíne sa používa ako antiseptikum, na potieranie ekzémov a plesní na nohách.

Manganistan draselný - hypermangán
Manganistan draselný - hypermangán
Manganistan draselný - hypermangán
Manganistan draselný - hypermangán
Manganistan draselný - hypermangán
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec KMnO4
Synonymá Hypermangán
Vzhľad tmavofialová tuhá látka
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 158,034 g/mol
Teplota rozkladu 240 °C
Hustota 2,703 kg/dm3
Rozpustnosť vo vode
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
03 - oxidačná látka07 - dráždivá látka09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
NFPA 704
0
2
1
OX
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7722-64-7
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Tepelný rozklad upraviť

Pri teplote nad 270 °C sa rozkladá chemickou reakciou:

2KMnO4 → MnO2 + K2MnO4 + O2

Bezpečnosť upraviť

  • Manganistan draselný je silné oxidačné činidlo, ktoré vytvára škvrny na rukách, oblečení a kovoch.
  • Zriedený vodný (svetlo ružový) roztok sa používa na potieranie plesňových ochorenií, ekzémov a pod.

Iné projekty upraviť