Marcus Iunianus Iustinus

Marcus Iunianus Justinus, známy tiež iba ako Justinus, bol rímsky historik pôsobiaci v dobe rímskeho cisárstva. O ňom samotnom vieme iba z titulu vlastného diela, Historiarum Philippicarum libri XLIV (44 kníh Filippských dejín), výťahu z objemného dejepisného diela Pompeia Troga.

Epitome historiarum Trogi Pompeii

Chronologické zaradenie autora predstavuje dosiaľ nevyriešený problém. S istotou možno tvrdiť len toľko, že Justinus písal po Trogovi, ktorý žil v dobe cisára Augusta. Justinus sa zmieňuje o tom, že antický svet si rozdelili Rimania a Parti, čo by mohlo poukazovať na to, že dielo vzniklo pred vzostupom Sasánovcov v prvej polovici 3. storočia, súčasne však nemožno vylúčiť, že Justinus jednoducho označil východnú ríšu ako partskú bez ohľadu na existenciu skutočnej Partskej ríše, ako to robili aj iní historici. Lingvistický rozbor diela naznačuje, že historická práca spadá do 2. storočia. Ronald Syme posúva Justinovu tvorbu až do roku 390, krátko pred vznikom iného významného historického diela, Historia Augusta, tvrdiac, že anachronizmus v Justinovom diele má čisto literárny efekt a má spojiť jeho dielo s dielom Pompeia Troga[1].

Porovnanie Justina s dochovaným zoznamom úvodných poznámok jednotlivých kapitol Trogovej histórie (samotné dielo sa nedochovalo) umožňuje stanoviť, že sa Justinus neobmedzil iba na prosté vytvorenie výťahu, ale v niektorých oblastiach sa od svojho prameňa odchýlil. Troga zaujíma predovšetkým história Macedónskej ríše, Justina dejiny sveta ako celku.

Justinovo dielo získalo na popularite počas stredoveku, kedy dochádzalo i k zámene autora s apologétom Justínom Mučeníkom.

References

upraviť
  1. Syme, "The Date of Justin and the Discovery of Trogus," Historia 37 pp.358-371 (1988).

Literatúra

upraviť
  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.
  • Iunianus Iustinus: Výťah z Filippských dejín Pompeia Troga (Preklad: Ivan Janek, 2 zv.). Martin: Thetis, 2016

Externé odkazy

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Justin (historian) na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).