Martin z Opavy (* † 1279, Bologna) známy aj ako Martin z Poľska bol významný kronikár z 13. storočia. V latinčine je známy aj ako Frater Martinus Ordinis Praedicatorum (brat Martin z Dominikánskeho rádu). Narodil sa v Opave, presný dátum nie je známy.

Od polovice 13. storočia bol aktívny v Ríme ako kazateľ a kaplán pre pápeža Alexandra IV. a jeho následovníkov pápežov Urbana IV., Klementa IV., Gregora X., Inocenta V., Hadriána V. a pápeža Jána XXI., posledného pápeža, ktorý sa objavuje v kronike.

Ďalšia literatúra upraviť