Matúš (apoštol)

apoštol Ježiša Krista

Svätý Matúš, pôvodné meno Lévi, syn Alfea, jeden z Dvanástich Ježišových apoštolov.

Svätý apoštol Matúš Evanjelista

Podľa Nového Zákona bol mýtnikom v Kafarnaume v Galilei. Pod vplyvom stretnutia s Ježišom zanechal svoje v tej dobe lukratívne povolanie a pridal sa k Ježišovým učeníkom. Svätý Matúš je podľa starej kresťanskej tradície autorom prvého z evanjelií. V Novom zákone vystupuje pod menom Matúš na piatich miestach (Mt 9,9).

Literatúra upraviť

  • "Dňa 16. novembra : Svätý apoštol a evanjelista Matej(sic!)." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 563-564. ISBN 80-7165-381-0
  • "Matúš, apoštol a evanjelista : 16. november." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 82. ISBN 80-967341-1-3

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Zdroj upraviť

FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.