Matematická štatistika

Matematická štatistika je odbor matematiky, v ktorom sa skúmajú vlastnosti štatistických súborov. Keď vyjadríme počet, môžme ho vyjadriť nielen absolútne, ale aj takzvane relatívne - to je relatívna početnosť.

Základné pojmy upraviť

  1. kvantitatívny znak: vek,výška,váha
  2. kvalitatívny znak: farba očí,pohlavie,národnosť
  • Absolútna početnosť je číslo, ktoré udáva, koľkokrát sa v súbore M vyskytuje hodnota znaku xi, označujeme ni.
  • Relatívna početnosť je to podiel počtu výskytov ni tejto hodnoty a počtu n všetkých prvkov štatistického súboru.

Charakteristiky upraviť

Štatistický súbor nám opisujú charakteristiky:

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.