Matematická analýza

Matematická analýza je časť matematiky, v ktorej základnými pojmami sú: pojem limity, pojem funkcie, pojem derivácie a pojem integrálu. Základnými časťami matematickej analýzy sú diferenciálny počet a integrálny počet, teória funkcií reálnej a komplexnej premennej, teoria diferenciálnych rovníc a i. Poskytuje prostriedky na kvantitatívne skúmanie zmien, závislostí veličín od iných veličín a podobne; zaoberá sa funkciami a rovnicami, ktorých riešením sú funkcie. [1]

Referencie upraviť

  1. KLUVÁNEK, I.. Prípravný kurz k diferencialnému a integrálnemu počtu. Ružomberok: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity, 2006, [cit. 2006-05-08]. ISBN 80-8084-069-5.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.