Materiál

rozlišovacia stránka

Materiál môže byť:

  • látka alebo súhrn jednotlivých výrobkov slúžiaca/slúžiaci na konkrétne ďalšie použitie alebo spracovanie, pozri materiál (technika)
  • súhrn látok alebo predmetov na konkrétny účel
  • veci, údaje či poznatky ako prostriedok na poznanie alebo uskutočnenie niečoho
  • v novinárstve: všetky správy, články, oznámenia a obrázky určené na uverejnenie
  • v polygrafii: netlačiace sadzbové prvky, pozri materiál (polygrafia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.