Materiálnosť

Materiálnosť alebo hmotnosť je vlastnosť byť hmotný/materiálny, t.j. presnejšie to môže byť:

 • vlastnosť týkať sa alebo byť zložený z hmoty; hmotná podstata, pozri pod hmota
 • hmatateľnosť, vecnosť
 • majetkovosť, finačnosť, pozri napr. majetok, financie

Materiálnosť môže byť aj:

 • zastarano: materiálovosť, pozri pod materiál
 • v materializme: vlastnosť existovania mimo a nezávisle od vedomia.

Hmotnosť môže byť vo fyzike aj:

 • a) vlastnosť hmotných objektov zachovávať zotrvačnosť a gravitačne sa priťahovať, b) miera tejto vlastnosti (fyzikálna veličina) [1][2][3], pozri hmotnosť
 • zastarano: nepriestupnosť (ako jedna zo základných vlastností hmoty resp. telies) [4]

ReferencieUpraviť

 1. Základné názvy z fyziky. In: Kultúra slova, roč. 18, 1984, č. 10, S. 349 [1]
 2. ČSN 01 1300 z roku 1963 ("miera zotrvačných a tiažových vlastností hmotných objektov")
 3. hmotnosť. In: PAULIČKA, Ivan, ed. Všeobecný encyklopedický slovník G – L . 1. slovenské vyd. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. ISBN 80-7181-659-0. s. 202
 4. Zdroje pozri v článku hmotnosť.
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.