Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity (skr. MTF STU) je jednou z fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je to jej jediná mimobratislavská fakulta so sídlom v Trnave.

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Iné názvy
Pôvodný názovStrojárskotechnologická fakulta SVŠT
Základné informácie
PolohaTrnava, Slovensko Slovensko
SkratkaMTF STU
TypTechnická
Zameranietechnické
Rok založenia1986
Vedenie
RektorOliver Moravčík
ProrektorAlojz Kopáčik, František Uherek, Ľubica Vitková, Marián Peciar
KvestorJozef Benka
Dekanprof. Ing. Miloš Čambál, CSc.
Štatistické údaje
Počet študentov3252[1]
Doktorandi152
Kontaktné údaje
Miesto48°37′30.86″S 17°57′13.89″V / 48,6252389°S 17,9538583°V / 48.6252389; 17.9538583
AdresaJána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava
Telefón+421 906 068 200
Oficiálny webwww.mtf.stuba.sk

Poslanie upraviť

V harmónii s definovaným poslaním Slovenskej technickej univerzity aktívne prispievať ako univerzitná fakulta k jeho naplneniu v rámci stanovených kompetencií v akreditovaných oblastiach výučby, vedy a výskumu, s prioritou na materiálové vedy a výrobné technológie:

 • ponúkať a realizovať univerzitný systém vzdelávania vo všetkých troch stupňoch v akreditovaných študijných programoch
 • šíriť, prehlbovať a rozvíjať poznanie nástrojmi vedy a výskumu
 • zabezpečiť prenos výsledkov vedy a výskumu do procesu vzdelávania
 • zabezpečiť transfer výsledkov vedy a výskumu do podnikateľskej praxe
 • chrániť výsledky svojho výskumu
 • začleniť sa do univerzitného systému celoživotného vzdelávania
 • podieľať sa na dlhodobo udržateľnom rozvoji spoločnosti všetkými svojimi aktivitami, ale hlavne rozvíjaním harmonickej osobnosti študenta v kontexte ideálov humanizmu a demokracie.

História upraviť

Materiálovotechnologická fakulta bola zriadená nariadením vlády s účinnosťou od 1. 1. 1986 pod pôvodným názvom Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Aj keď rokom vzniku fakulty je uvedený dátum, jej história je omnoho staršia a úzko súvisí s činnosťou technologických smerov strojárskej výroby, ktorých základy boli položené na bývalom Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva ešte v roku 1942 založením Ústavu mechanickej technológie, ktoré sa ďalej rozvíjali v rámci Strojníckej fakulty SVŠT, v súčasnosti STU.

So začiatkom technologických disciplín na SVŠT zostane navždy späté meno nestora mechanických technológií prof. J. Čabelku, špičkového odborníka v oblasti technológie zvárania. Rozvoj týchto technológií gestorovali profesori J. Nebeský a J. Ondra. Zakladateľom štúdia ekonomiky a riadenia strojárskych výrob bol doc. L. Pavelka.

Koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov sa rozčleňujú študijné odbory Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave na konštrukčné a ostatné, medzi ktoré patrili strojárska technológia, materiálové inžinierstvo, ekonomika a riadenie strojárskych výrob, automatizované systémy riadenia výrobných systémov, výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi. Z týchto študijných odborov sa v roku 1986 vytvorila Strojárskotechnologická fakulta so sídlom v Trnave.

Spoločenské zmeny a rozvoj fakulty vyvolal nové potreby a pred fakultu postavil požiadavku zmeniť jej orientáciu na technologickú fakultu na širšej báze. V roku 1991 sa mení názov fakulty na Materiálovotechnologickú fakultu Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Fakulta sa zamerala na výchovu absolventa univerzitného typu pre širokú oblasť priemyselnej, hlavne strojárskej výroby. Menia sa jej študijné odbory a s nimi pracoviská a katedry fakulty tak, aby sa zabezpečila univerzálnosť vzdelania a aby sa umožnila široká uplatniteľnosť absolventov v praxi. Zvýšený dôraz sa kladie na ich adaptabilnosť a operatívnosť tak, aby sa zvýšilo ich individuálne a spoločenské uplatnenie v prostredí trhovej ekonomiky. Fakulta sa stáva skladbou študijných odborov a zameraní jedinou svojho druhu na Slovensku.

V súčasnosti fakulta vychováva odborníkov univerzitného typu vo svojom sídle a na výučbových strediskách Dubnica.

V zložitých ekonomických podmienkach sa fakulte darí budovať laboratóriá na úrovni, ktorú vyžaduje univerzitné vzdelávanie. Mnohé úlohy je možné riešiť na unikátnych experimentálnych zariadeniach a systémoch.

Dekani upraviť

Ústavy, centrá excelentnosti upraviť

 • Ústav materiálov
 • Ústav výrobných technológií
 • Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
 • Ústav integrovanej bezpečnosti
 • Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
 • Ústav výskumu progresívnych technológii
 • Centrum excelentnosti 5-osového obrábania
 • Centrum excelentnosti diagnostických metód pri spracovaní materiálov
 • Univerzitný vedecký park Campus Bottova

Referencie upraviť

 1. Počty študentov 31.10.2013 z Graf No.4

Externé odkazy upraviť

Súradnice: 48°22′33″S 17°35′25″V / 48,37578°S 17,590262°V / 48.37578; 17.590262