Matutínum (z lat. matutinum, matutinae, matutinus) je nočná modlitba z breviára v rímskokatolíckej cirkvi.

Pôvodne sa tento termín používal na laudy (ktoré boli jeho poslednými žalmami) a neskôr bol rozšírený aj na vigílie. Názov vzťahujúci sa na ráno bol v protiklade s obsahom modlitby, ktorá sa vzťahovala na noc. V súčasnej Liturgii hodín sa po reforme už táto modlitba nenachádza. Po reforme bol názov zmenený na posvätné čítanie (Officium Lectionis) a obsah aj čas modlitby bol taktiež pozmenený.

Externé odkazy upraviť