Mechanická energia

fyzikálna veličina

Mechanická energia je fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje mieru schopnosti telesa konať mechanickú prácu, tzn. pôsobiť silou na iné teleso a posúvať ho po určitej dráhe.

Mechanická energia je jedna z množstva druhov energií.

Aplikácia mechanickej energie

upraviť

Mechanickú energiu majú:

Symbol veličiny a jednotky

upraviť

Symbol veličiny:

  (angl. energy)

Základná jednotka:

joule, značka jednotky:  

Ďalšie jednotky:

  •   Kilojoule
  •   Megajoule
  •   Gigajoule

Výpočet celkovej mechanickej energie telesa

upraviť
 

kde:

Zákon zachovania mechanickej energie

upraviť

Celková mechanická energia   telesa sa počas pohybu nemení. Napr. ak teleso konštantnej hmotnosti je vo voľnom páde, celková energia v pozícii 1 (v určitej výške) bude rovnaká ako v pozícii 2 (pri dopade).

 

Polohová energia   (výška) sa mení na kinetickú   (rýchlosť).

Zákon zachovania mechanickej energie je zvláštnym prípadom všeobecného Zákona zachovania energie.

Pozri aj

upraviť