Medaila Alberta Einsteina

Medaila Alberta Einsteina je ocenenie ktoré udeľuje Spoločnoť Alberta Einstena v Berne. Prvýkrát bola udelená v roku 1979. Ocenenie sa každoročne udeľuje ľudom, ktorí poskytli výnimočné služby v spojení s Albertom Einsteinom.

Nositelia Upraviť